Шевчук Ольга Володимирівна

Посада: аспірант кафедри фізіології та екології рослин

Електронна пошта: olha.shevchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • Вміст білків та низькомолекулярних форм нітрогену у рослин конюшини
    лучної за умов нафтозабрудненого ґрунту.
  •  Використання взаємодії з грибом Tuber melanosporum для оптимізації
    ростових процесів овочевих культур.

Публікації

Бурда І. Перспективи використання рослин люцерни
хмелевидної з метою фіторемедіації нафтозабрудненого ґрунту / Бурда І.,
Шевчук О., Ільчишин О., Величко О. // Біологічні студії / Studia
Biologica. – 2017.– Т.11, № 3-4. – С. 87-88.
Шевчук О. Роль вільних амінокислот у адаптації рослин конюшини лучної
до умов нафто забрудненого грунту / Шевчук О., Бурда І., Величко О., Терик О.
// « Молодь і поступ біології» Львів, Квітень 9- 11, 2019.

Біографія

Народилася 28 липня 1996 року в селі Поздимир, Радехівського району,
Львівської області. Протягом 2002- 2011 років навчалась у Поздимирській
загальноосвітній школі І-ІІ ступеня. З 2011 по 2013 навчалась в Корчинській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня. Після закінчення школи, поступила у
Львівський національний університет імені Івана Франка на біологічний
факультет. З 2016 року на кафедрі фізіології та екології рослин. У 2018 р.
отримала звання бакалавр, а у 2019 р. магістра. З 2020 р. навчаюсь в аспірантурі
кафедри Фізіології та екології рослин Львівського національного університету
імені Івана Франка.

Нагороди

« Молодь і поступ біології» Львів, Квітень 9- 11, 2019.
Тема « Роль вільних амінокислот у адаптації рослин конюшини лучної
до умов нафто забрудненого грунту» – нагороджено першим місцем.