Гарасим Наталія Петрівна

Посада: доцент кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nataliya.harasym@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

вивчення вільнорадикальних реакцій,  проведення морфологічного, морфометричного аналізу різних тканин організму птиці, щурів за впливу гістаміну, флавоноїдів, гіпохлориту натрію та інших екзогенних чинників. У межах кафедральної тематики “Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та системи мембранного транспорту біооб’єктів за дії фізико-хімічних чинників” досліджує інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів та активність ензимів системи антиоксидантного захисту різних тканин щурів за шкідливих  впливів.

Курси

Публікації

Список патентів:

 1. Гарасим, Н. П.; Бішко, О. І.; Зинь, А. Р.; Генега, А. Б.; Санагурський, Д. І. (Львівський Національний Університет ім. Івана Франка). Спосіб Моделювання Оксидативного Стресу у Щурів. Патент України № 111832, МПК G09В23/28 (2006.01). Листоп 25, 2016.

 

Список наукової і методичної літератури:

 1. Практикум. Геоінформаційні системи в екології: практикум для студентів біологічного факультету / І.М. Бубняк, Н.П. Гарасим. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 88 с.
 2. Практикум. Загальна цитологія і гістологія: практикум для студентів біологічного факультету / укл. : В. П. Отчич, М. Б. Галан, Н. П. Гарасим. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 104 c.
 3. Монографія. Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах : монографія / [Н. П. Головчак, А. В. Тарновська, Г. І. Коцюмбас, Д. І. Санагурський]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 250 с.
 4. Практикум з біофізики. Навчальний посібник. / А. В. Тарновська, М. Б. Галан, Н. П. Головчак, М. В. Бура, Д. І. Санагурський. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 182 с. (Серія «Біологічні студії»).
 5. Монографія. «Перспективи застосування гіпохлоритів у ветеринарній медицині» І.Я Коцюмбас, О.Б. Веліченко, Г.І. Коцюмбас, М.В. Ніколенко, О.М. Брезвин, Л.В. Дмітрікова, Т.В. Лук’яненко, Г.Ю. Тесляр, І.М. Кушнір, О.М. Щебентовська, Н.П. Головчак, Г.В. Рудик. Львів, 312 с. Л.: ТзОВ ВФ «Афіша», 2009.

 

Список статей:

 1. Гарасим Н., Бішко-Москалюк О., Пстрий С., Санагурський Д. Вплив гістаміну та гіпохлориту натрію на прооксидантний стан і рівень сіалових кислот в еритроцитах щурів. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2019. – Вип. 80. – С. 31–43.
 2. Боднарчук Н., Гарасим Н., Санагурський Д. Кластерний аналіз впливу флуренізиду на показники стану прооксидантно-антиоксидантної системи зародків в’юна. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2019. – Вип. 80. – С. 44–51.
 3. Harasym, N. P.; Bishko-Moskalyuk, O. I.; Wozniak, M. V.; Mandzynets, S. M.; Sanahursky, D. I. State of the Antioxidant Protection System in Rats Erythrocytes Under the Influence of Histamine and Sodium Hypochlorite. Український журнал медицини, біології та спорту 2018. 3, 6 (15), с 279–287.
 4. Гарасим, Н. П.; Бішко-Москалюк, О. І.; Кулачковський, О. Р.; Шумська, А.М.; Тарновська, А. В.; Галан, М. Б.; Санагурський, Д. І. Cтруктурні Зміни Міокарда Щурів за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського університету. Серія біологічна 2018, 79, с 162–175.
 5. Гарасим, Н. П.; Бішко-Москалюк, О. І.; Шумська, А. М.; Санагурський, Д. І. Структурні Зміни у Нирках Щурів за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію.  Біологія тварин 2018, 20 (2), с 30–42.
 6. Гарасим, Н.; Бішко-Москалюк, О.; Кулачковський, О.; Луцик, М.; Санагурський, Д. Cтруктурні Зміни Легень Щурів за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського університету. Серія біологічна 2018, 77, с 16–30.
 7. Гарасим, Н. П.; Бішко-Москалюк, О. І.; Мандзинець, C. М.; Отчич, В. П.; Берещак, О. О.; Чижевська, О. М.; Санагурський, Д. І. Вплив Гістаміну та Гіпохлориту Натрію на Вільнорадикальні Процеси в Селезінці Щурів. Фізіологічний журнал 2018, 64 (2), с 80–89.
 8. Гарасим, Н. П.; Бішко-Москалюк, О. І.; Кулачковський, О. Р.; Луцик, М. В.; Санагурський, Д. І. Структурні Зміни Печінки Щурів за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Вісник проблем біології і медицини 2017, 4, 3 (141), с 292–304.
 9. Harasym, N. P.; Bishko, O. I.; Mandzynets, S. M.; Heneha, А. B.; Halan, M. B.; Otchych, V. P.; Sanahursky, D. I. Activity of Key Enzymes of Antioxidant System in Rat Blood Plasma Under the Effect of Histamine and Sodium Hypochlorite. Studia Biologica 2017, 11 (1), c 33–40.
 10. Гарасим, Н. П.; Зинь, А. Р.; Безкоровайний, А. О.; Санагурський Д. І. Глутатіон-S-трансферзна Активність Зародків В’юна Впродовж Ембріогенезу за Дії Гіпохлориту Натрію. Біологічні Студії / Studia Biologica 2016, 10 (2), с 23–32.
 11. Гарасим, Н. П. Вільнорадикальні Процеси в Легені Птиці за Дії Гіпохлориту Натрію. Біологічні Студії / Studia Biologica 2015, 9 (3–4), с 69–78.
 12. Зинь, А. Р.; Безкоровайний, А. О.; Гарасим, Н. П.; Кулачковський, О. Р.; Санагурський Д. І. Морфологічні й Ультраструктурні Зміни у Зародках В’юна Впродовж Ембріогенезу та за Дії Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського університету. Серія біологічна 2014, 67, с 18–28.
 13. Бішко, О. І.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Бойко, М. Я.; Санагурський Д. І. Вільнорадикальні Процеси в Тканинах Щура за Дії Гіпохлориту Натрію та Гістаміну. Біофізичний вісник 2014, 31 (1), с 14–26.
 14. Бішко, О. І.; Гарасим, Н. П.; Санагурський Д. І. Стан Системи Антиоксидантного Захисту в Плазмі Крові та Серцевому М’язі Щура за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Ukr. Biochem. J. 2014, 86 (6), рр 56–65.
 15. Гарасим Н. П. Зміна Інтенсивності Вільнорадикальних Реакцій та Активності Ферментів Антиоксидантної Системи Клітин Селезінки Курей за Дії Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського університету. Серія біологічна 2014, 68, с 244–254.
 16. Бішко, О. І.; Гарасим, Н. П.; Санагурський Д. І. Система Антиоксидантного Захисту у Печінці та Нирках Щура за Впливу Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія 2014, 3, с 33–43.
 17. Бішко, О. І.; Гарасим, Н. П.; Санагурський Д. І. Вміст Первинних і Вторинних Продуктів Ліпопероксидації у Тканинах Щура за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Біологічні Студії / Studia Biologica 2014, 8 (2), с 75–90.
 18. Бішко, О. І.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Санагурський Д. І. Вплив Гістаміну та Гіпохлориту Натрію на Вільнорадикальні Процеси у Легеневій Тканині Щура. Біологічні Студії / Studia Biologica 2013, 7 (3), с 97–106.
 19. Головчак (Гарасим), Н. П. Вільнорадикальні Процеси в Серцевому М’язі Птиці за Дії Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського університету. Серія біологічна 2013, 62, с 29–37.
 20. Зинь, А. Р.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Санагурський, Д. І. Окисна Модифікація Білків у Зародках В’юна Misgurnus Fossilis L. Упродовж Ембріогенезу за Дії Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна 2013, 61, 11–19.
 21. Зинь, А. Р.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Тарновська, А. В.; Галан, М. Б.; Санагурський, Д. І. Вплив Гіпохлориту Натрію на Прооксидантно-Антиоксидантний Гомеостаз Зародків В’юна Протягом Раннього Ембріогенезу. Біологічні Студії / Studia Biologica 2012,. 6 (1), с 67–76.
 22. Зинь, А. Р.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Мандзинець, С. М.; Бура, М. В.; Санагурський, Д. І. Сумарна Активність Са2+, Mg2+-АТФази Мембран Зародків В’юна Упродовж Раннього Ембріогенезу за Дії Гіпохлориту Натрію. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія 2012, 2, с 39–44.
 23. Зинь, А. Р.; Мандзинець, С. М.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Бура, М. В.; Санагурський, Д. І. Активність Nа+, K+-АТФази Мембран Зародків В’юна Впродовж Раннього Ембріогенезу за Дії Гіпохлориту Натрію. Біологічні Студії / Studia Biologica 2011, 5 (3), с 59–66.
 24. Головчак (Гарасим), Н. П.; Коцюмбас, Г. І.; Галан, М. Б.; Бойко, М. Я.; Санагурський, Д. І. Зміна Інтенсивності Ліпопероксидації й Активності Ферментів Системи Антиоксидантного Захисту у Тканині Нирок Птиці за Дії Гіпохлориту Натрію Різних Концентрацій. Біологічні Студії / Studia Biologica 2011, 5 (1), с 77–84.
 25. Головчак (Гарасим), Н. П.; Коцюмбас, Г. І.; Бішко, О. І.; Санагурський, Д. І. Прооксидантно-Антиоксидантний Гомеостаз Печінки Птиці за Дії Гіпохлориту Натрію Різних Концентрацій. Фізика живого 2010, 18 (2), с 146–152.

 

 

Біографія

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив гіпохлориту натрію на перекисне окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту головного мозку тварин за експериментального Т-2 токсикозу».

У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри біофізики та біоінформатики (Наказ № 761 від 26.06.2014 року).

У 2012 році пройшла стажування у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького на кафедрі біофізики. У 2017 році підвищила кваліфікацію у Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!