Кобилецька Мирослава Степанівна

Посада: доцент кафедри фізіології та екології рослин

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2394283

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

стійкість рослин до дії стресових факторів, регуляція росту та розвитку рослин. Автор і співавтор близько 100 наукових публікацій, 2 навчально-методичних. Брала участь як доповідач у понад 15 міжнародних та всеукраїнських наукових. Співвиконавець спільного українсько-угорського проекту науково-технічного співробітництва у 2007–2008 рр. “Очищення прируслової ділянки ріки Тиса методами фіторемедіації”, за фінансування Міністерства освіти і науки України. Стипендіат премії голови Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради талановитим молодим ученим (2009 р.).

Розробила програми кількох курсів для студентів біологічного факультету – “Біохімія рослин”, “Генна інженерія та біотехнологія рослин”, “Біологічно активні речовини рослин”, “Клітинна і генна інженерія рослин” та ін.

Курси

Публікації

  • Терек О.І., Гнатуш С.О., Мамчур З.І., Кобилецька М.С. Кафедрі фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка 100 років: Історія та сучасність //Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
  • Гарайда О., Кобилецька М.С., Терек О. Активність супероксиддисмутази та вміст пероксиду водню у проростках за дії саліцилової кислоти і фітопатогенну // Біологічні студії. – 2011. – Т. 5, № 1. – С. 63–70.;
  •  Качмар Б., Кобилецька М.С.,Терек О. Ростові параметри та вміст проліну і триптофану в проростках пшениці Triticum aestivum L. за дії саліцилової кислоти і йонів кадмію // Вісник Львів. Ун-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 52. – C. 185–191.
  • Бойко І. В. Функціональний стан хлорофіл-білкових комплексів у листках рослин за дії іонів кадмію та саліцилату / І. В. Бойко, М. С. Кобилецька, О. І. Терек // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2011. – Т. 5, № 1. – С. 105–112.
  •   Каchmar B. B. Catalase Activity And Hydrogen Peroxide Portion in the tissues of sunflower germs Helianthuus annuus L under the influence of salicylic acid and cadmium ions / B. Kachmar, M. Kobyletska, O. Terek // Materialy Jubileuszowej V Ogolnopolskiej Mtodziezowej Konferencji Naukowej “Mlodzi naukowcy – practice rolniczej”, 21-23 kwietnia 2009, – Rzeszow, 2009. – P. 17–20.
  • Качмар Б. Б., Кобилецька М., Терек О. Ростові параметри та вміст проліну і триптофану в проростках пшениці Ttiticum aestivum L. за дії саліцилової кислоти та йонів кадмію / Качмар, М. Кобилецька, О. Терек // Вісник Львів. у-ту. Сер.: Біол. – 2010. – вип. 52. – С. 185-191.
  • Кобилецька М., Пацула О., Терек О., Balazsy S., Toth M. Видовий склад фітоценозів прируслової ділянки ріки Тиса // Наук. вісн. Львів. нац. унів. ветерин. медиц. та біотехнол. ім. С.З. Ґжицького – Т.10, № 2 (37). Ч. 5.- 2008.- С. 165-168.

Біографія

Дата народження: 3 вересня, 1977 року, м. Львів.

 

Середню освіту здобула у м. Львові. У 1999 р. закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського державного університету,  аспірантуру кафедри фізіології рослин Львівського університету (1999 – 2003). Кандидатську дисертацію «Адаптація рослин кукурудзи та сої до токсичної дії іонів кадмію» (науковий керівник проф. Терек О.І.) захистила у 2003 р. Асистент (2003 – 2006), з 2006 р. – доцент кафедри фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Член Українського товариства фізіологів рослин.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!