Притула Сергій Вікторович

Посада: інженер кафедри екології

Електронна пошта: serhiy.prytula@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

мохоподібні, сфагнові мохи, бріоіндикація

Публікації

Статті:

 1. ОМ Демків, СЯ Банах, СВ Притула, ГЗ Гайда, МВ Гончар. Скринінг штамів мікроскопічних грибів–продуцентів лаккази // ScienceRise. Biological science, 2016. Вип. 3. – С. 64-69.
 2. Mamchur Z. Sphagnum mosses of the Male Polissya (Lviv region) / Z. Mamchur, Yu. Drach, S. Prytula // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2020. – Issue 82. – P. 110–120.
  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/11006

Тези:

 1. Притула С. Попередні дані про сфагнові мохи масиву Ґорґани (Українські Карпати) / С. Притула, Ю. Драч, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача (м. Львів, 27–29 квітня 2020 р.). – Львів, 2020. С. 103–104.
 2. Мамчур З.І., Драч Ю.А., Притула С.В., Мамчур А.П. Поширення сфагнових мохів в
  Українських Карпатах // Проблеми уникнення втрат біорізноманіття Українських
  Карпат / Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від
  дня народження професора Костянтина Малиновського (Львів, 14-15 травня 2020
  р.). – Львів, 2020. – С. 139–142.
 3. Притула С. Поширення сфагнових мохів у Зовнішніх (Скибових) Ґорґанах (Українські Карпати) / С. Притула, Ю. Драч, З. Мамчур // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 19–21 квітня 2021 р.). Львів, 2021. С. 103–104.
 4. Притула С., Мамчур З. Сфагнові мохи Природного заповідника «Ґорґани»// Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті професора, доктора біологічних наук Костя Адріановича Татаринова, 9–12 вересня 2021 р. – Львів : СПОЛОМ, 2021. С. 96–98.
 5. Мамчур З., Притула С., Мамчур А. Сфагнові мохи гідрологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення – болота Ширковець // «Шацьке поозер’я в контексті змін клімату»: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. (1-3 жовтня 2021 р.) / за заг. ред. В. О. Фесюка. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. С. 201-203

Біографія

Народився 14 серпня 1996 р. у смт Богородчани Івано-Франківської області. Закінчив Богородчанську ЗОШ № 2 та вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2017 р. закінчив навчання на кафедрі мікробіології ЛНУ та отримав диплом бакалавра.  У 2017 р. вступив до магістратури кафедри мікробіології й у 2018 р. отримав диплом магістра. У 2019 р. вступив до аспірантури на кафедру екології ЛНУ за спеціальністю 101 Екологія. З 2023 року- інженер кафедри екології.