Канюка Олена Петрівна

Посада: інженер Навчальної лабораторії спектрофотометричних методів дослідження

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Наукові інтереси

Вплив гену pttg на структурно-функціональну і біохімічну характеристику системи еритрону мишей, отримання біологічно активних речовин рослинного походження та їх вивчення з метою одержання нових препаратів, нові методи вивчення структури системи гемоглобіну у нормі та за умов патології.

Біографія

Дата народження: 12 березня 1986 р. (м. Львів).

У 2008 р. закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2008р. – працює інженером на кафедрі біохімії. У 2013 році здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Відповідальний виконавець спільних проектів Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) «Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки» Ф41.4/043 та «Молекулярні механізми антидіабетичної дії препаратів рослинного походження» Ф54.4/017. Науковий керівник проектів: д.б.н., проф. Сибірна Н.О.