Гачкова Галина Ярославівна

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-88

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

виділення та вивчення біологічно активних речовин рослинного походження для розробки препаратів антидіабетичної дії.

Курси

Публікації

 • Лупак М. Безалкалоїдна фракція екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.) попереджає оксидативний стрес в умовах експериментального цукрового діабету / М. І. Лупак, М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, О. П. Канюка, Н. І. Климишин, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О. Сибірна // Укр. біохім. журн. – 2015. – Т. 87, № 4.– С. 78–86.
 • Kleveta G. LPS induces phosphorylation of actin-regulatory proteins leading to actin reassembly and macrophage motility / G. Kleveta, K. Borzecka, M. Zdioruk, M. Czerkies, H. Kuberczyk, N. Sybirna, A. Sobota, K. Kwiatkowska // Journal of Cellular Biochemistry. – 2012. – Vol. 113. – Р. 80 – 92.
 • Kleveta G. Activation of TLR4 induced macrophage motility correlated with actin reassembly / G. Kleveta, M. Czerkies, K. Mrozinska, N. Sybirna, K. Kwiatkowska // Sepsis. – 2010. – Vol. 3, № 4. – P. 235–236.
 • Khokhla M. Sugar-lowering effects of Galegaofficinalis L. / M. Khokhla, G. Kleveta, A. Kotyk, M. Skybitska, Ya. Chajka, N. Sybirna // Annal. univers. Mariae Curie-Sklodovska, sectio AA Biologia – 2010. – XXIII. – P. 294–299.

Навчально-методичні посібники:

 • Навчально-методичний посібник “Функціональна біохімія: Біохімія м’язового скорочення” для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Г.Я. Гачкова, М.Р. Хохла, Н.О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 44 с.
 • Навчально-методичний посібник “Функціональна біохімія: Біохімія нервової системи” для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / М.Р. Хохла, Г.Я. Гачкова, Н.О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 60 с.
 • Навчально-методичний посібник “Функціональна біохімія: Біохімія міжклітинного матриксу” для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / М.Р. Хохла, Г.Я. Гачкова, Н.О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 52 с.
 • Навчально-методичний посібник “Функціональна біохімія: Біохімія нирки” для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Г.Я. Гачкова, М.В. Сабадашка, М.Р. Хохла, Н.О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 64 с.
 • Навчально-методичний посібник “Функціональна біохімія: Біохімія печінки” для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Г.Я. Гачкова, М.Р. Хохла, Н.О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 60 с.
 • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н.О. Сибірна, І.В. Бродяк, Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин, К.П. Дудок, О.Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.

Посібники з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 • Сибірна Н.О., Чайка Я.П., Климишин Н.І., Старикович Л.С., Клевета Г.Я., Дудок К.П. // Механізми біохімічних реакцій: Навчальний посібник з грифом МОН України / За редакцією Сибірної Н.О. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 315 с.;
 • Сибірна Н.О., Чайка Я.П., Климишин Н.І., Старикович Л.С., Клевета Г.Я., Дудок К.П. // Механізми біохімічних реакцій: Навчальний посібник з грифом МОН України / За редакцією Сибірної Н.О. – Видання друге, доповнене. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.
 • Гранти:

 • Індивідуальний грант від Західно-Українського біомедичного наукового центру (West-Ukrainian BioMedical Research Center) “Mechanisms of radiation-induced death of rats peripheral blood lymphocytes measured by comet assaye ” (2006).
 • Ф25.5/040 від державного фонду фундаментальних досліджень: “Дослідження впливу оксиду азоту (NO) на процеси апоптозу та автофагії злоякісних пухлинних клітин за умови дефіциту основного субстрату NO-синтаз”. (2007 – 2009).
 • The investigation of lipopolysaccharide-induced stimulation of signal pathways (Mianowski Fund – Foundation for the Promotion of Science, Poland, Warsaw). (2009).
 • Mechanizmy lokalnej generacji PI(4,5)P2 w macrofagach actywowanych przez lipopolisacharyd (Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyzshego w Warszawie) (2011-2014).
 • “The study of molecular mechanisms of leukocytes structural and functional state changes under the conditions of experimental diabetes mellitus type 1 and its correction by admission of Galega officinalis extract” (2012-2013).

Біографія

Дата народження: 11 липня 1978 року (с. Солуків, Івано-Франківська область, Україна).

В 2000 році закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. В 2000-2003 р.р. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 – біохімія. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації – 2005. З 2003 року працює на кафедрі біохімії Львівського університету імені Івана Франка: 2003–2008 р.р. – асистент, з 2008 року – доцент.

Викладає курси: “Біохімія”, “Функціональна біохімія”, “Лабораторна діагностика у клініці та експерименті”.

Член Українського біохімічного товариства, Наукового товариства клітинної біології, Українського товариства клінічної лабораторної діагностики.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!