Борецька Ірина Юріївна

Посада: аспірант кафедри екології

Електронна пошта: iryna.boretska.able@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Тема дисертації: Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів з використанням енергетичних культур.

Наукові керівники:  доцент кафедри екології, к.б.н. Джура Н. М., ст.наук.співр. ВФХГК ІФОХВ НАН України, к.х.н. Романюк О.І.

Публікації

  1. Борецька І. Ю., Подан І. І., Джура Н. М. Вплив нафтового забруднення і гуматів на ріст рослин Zea mays L. // ХV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів ”Молодь і поступ біології” : збірник тез. 9 – 11 квітня 2019 р. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 193-194.
  2. Борецька І. Ю. Ріст злакових рослин за впливу нафтового забруднення і гумітів / І. Ю. Борецька, І. І. Подан, Н. М. Джура // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 вересня 2019 р., м. Харків) / за заг. ред. д. б. н. Т.Ю. Маркіної, д. б. н. А.Б. Чаплигіної, к.б.н. Т.Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 44-46.
  3. Подан І. І., Борецька І. Ю., Джура Н. М. Технології вирощування міскантусу на нафтозабруднених ґрунтах // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів : Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. – С. 103.

Біографія

Народилася 5 грудня 1996 року в смт. Великий Любінь, Городоцького району, Львівської області.

Протягом 2003-2014 рр. навчалася у Великолюбінській ЗОШ I-IIIст.

У 2014 році вступила на біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2018 році здобула ступінь бакалавра за напрямом підготовки 101 « Екологія» та отримала кваліфікацію  «Вчитель екології. Організатор природокористування».

Протягом 2018 – 2019 рр. здобула ступінь магістра екології

У 2020 році вступила в аспірантуру за спеціальністю 101 «Екологія».

Робота: з жовтня 2019 року – інженер  II категорії  Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України, відділ хімії і біотехнології горючих копалин. З  20  січня  2020 р. – провідний  інженер  відділу  хімії  і  біотехнології  горючих  копалин  Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України.