Генега Анастасія Богданівна

Посада: доцент кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: anastasiya.heneha@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему Вплив амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на мембранопов’язані процеси впродовж ембріогенезу в’юна”. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.

Наукові інтереси:

  • вплив фізико-хімічних факторів на зародкові обєкти холоднокровних
  • дослідження впливу дистанційного навчання на функціональні проби студентів

Курси

Публікації

  1. Список патентів:
    1. Гарасим, Н. П.; Бішко, О. І.; Зинь, А. Р.; Генега, А. Б.; Санагурський, Д. І. (Львівський Національний Університет ім. Івана Франка). Спосіб Моделювання Оксидативного Стресу у Щурів. Патент України № 111832, МПК G09В23/28 (2006.01). Листоп 25, 2016.

     

    Статті:

1. Harasym N. P., Grondzal V. V., Bodnarchuk N. O., Zyn A. R. Heneha A.B. Quercetin and histamine effects on the content of superoxide anion and ATP in the blood plasma of rats //Studia Biologica. – 2023. – Vol. 17, № 2 – P. 57–70. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1702.710 

2. Tarnovska A.V. BIOMETRIC ANALYSIS OF SPERMOGRAMS OF MEN OF DIFFERENT
AGE GROUPS IN NORMAL AND PATHOLOGY IN LVIV REGION, UKRAINE / A.B. Heneha //
Biol. Stud. – 2022. – Vol. 16, № 3 – P. 49-60. – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1603.686

3. Tarnovska A.V. Loach Embryos – Test System to Asses the Effects of Pharmacological Drugs / S.M. Tryhub, A.B. Heneha – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. K. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, 2022. – P. 297-311. – ISBN 978-83-7467-378-5.

4.  Tarnovska A.V. Free Radical Processes in Cold-Blooded and Warm-blooded Animals under the Action of Physico-Chemical Factors / A.B. Heneha, O.M. Semochko, M.M Yaremchuk – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. K. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk,
2022. – P. 271-293. – ISBN 978-83-7467-378-5

5. Яремчук М. М. Вміст вторинних продуктів ліпопероксидації у зародках в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М. М. Яремчук, О.М. СЕМОЧКО, А.Б. ГЕНЕГА, М.В. ДИКА, А.В. ТАРНОВСЬКА, Ю.Г. ШКОРБАТОВ , Д.І. САНАГУРСЬКИЙ, О.М. ЩЕБЕНТОВСЬКА, А.К. КОСТИНЮК // ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА КЛІНІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ. – 2020. – №2 (90). С. 30–35. https://web.archive.org/web/20201210121957id_/http://ecpb.org.ua/pdf/90/2/90.02.030.pdf

Біографія

Народилась  у місті Львові.
1991 – 2002 навчалась у Львівській академічній гімназії.
2002 – 2007- навчалась на кафедрі біофізики та біоінформатики біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
2007 – 2010 – аспірантка кафедри біофізики та біоінформатики Львівського національного університету імені Івана Франка
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Вплив амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на мембранопов’язані процеси впродовж ембріогенезу в’юна”. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!