Перетятко Тарас Богданович

Посада: доцент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +380 32 239 40 53

Електронна пошта: taras.peretyatko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

фізіолого-біохімічні властивості сірко- та сульфатвідновлювальних бактерій; ремедіація водойм, забруднених важкими металами, оксоаніонами хлору й ароматичними сполуками; властивості мікроорганізмів, виділених з різних біотопів морської Антарктики.

Курси

Публікації

 • Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Галушка А. А. Вірусологія : підручник : [для студ. закл. вищ. осв. ] / С. П. Гудзь, Т. Б. Перетятко, А. А. Галушка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 536 с.
 • Свідоцтво про депонування штаму бактерій Moorella thermoacetica Nadia-3 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Moorella thermoacetica ІМВ В-7957 від 23 липня 2021 року / О. М. Чайка, Т. Б. Перетятко, С. О. Гнатуш.
 • Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudomonas yamanorum 9.9_102 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudomonas yamanorum ІМВ В-7916 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Т. Б. Перетятко, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 • Свідоцтво про депонування штаму бактерій Paenibacillus tundrae 5A–101 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Paenibacillus tundrae ІМВ В-7915 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 • Свідоцтво про депонування штаму мікроорганізму Psychrobacter sp. 89_1Т у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ В-7865 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 • Свідоцтво про депонування штаму мікроорганізму Pseudomonas sp. 5A_1N_20 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ В-7866 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 • Свідоцтво про депонування штаму мікроорганізму Arthrobacter sp. 10А_3Т_ 20 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ В-7860 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 • Пат. 87443 Україна, МПК С02F 3/00, С02F 3/34, С02F 11/00, С02F 11/02, С02F 11/04. Спосіб очистки стічних вод від іонів кадмію мікроорганізмами / Гудзь С. П., Мороз О. М., Гнатуш С. О., Перетятко Т. Б., Василів О. М.; заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201309505; заявл. 29.07.2013; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3.
 • Свідоцтво про депонування штаму бактерій Desulfuromonas acetoxidans Ya-2006 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ В-7384 від 10 квітня 2013 року / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Т. Б. Перетятко, О. М. Василів.
 • Пат. 71666 Україна, МПК С 02 F3/34, С 02 F11/00, С 02 F11/02, С 02 F11/04. Спосіб очистки стічних вод від сполук шестивалентного хрому мікроорганізмами / Перетятко Т.Б., Гудзь С.П., Шоляк К.В.; заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201114998; заявл. 19.12.2011; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.
 • Сhayka O. M., Peretyatko T. B., Halushka A. A. Thermophilic sulfur-reducing bacteria Moorella thermoacetica Nadia-3, isolated from “Nadiia” pit spoil heap of Chervonohrad mining region // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2021. –Vol. 15, N – С. 35–46. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1502.654
 • Verkholiak S., Peretyatko T. B., Halushka A. A. Reduction of perchlorate ions by the sulfate-reducing bacteria Desulfotomaculum sp. and Desulfovibrio desulfuricans // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2020. Vol. 11, № 2. – P. 278–282. doi: 10.15421/022041
 • Сhaіka O. M., Peretyatko T. B. Effect of abiotic factors on sulfidogenic activity of bacteria Desulfuromonas sp. // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2020. Vol. 11, № 2. – P. 170–174. doi: 10.15421/022025
 • Hnatush S. O., Peretyatko T. B., Maslovska O. D., Moroz O. M., Komplikevych S. Ya., Kondratiuk T. O. Morphological, physiological and biochemical properties of heavy metal resistant isolates of bacteria obtained from different Antarctic substrates // Ukrainian Antarctic Journal. – 2020. – Vol. 1. – P. 82–92. doi:10.33275/1727-7485.1.2020.381
 • Верхоляк Н. С., Перетятко Т. Б. Деструкція толуену та ксилену сульфатвідновлювальними бактеріями // Екологія та ноосферологія. – 2019. – Т. 30, № 2. – С. 95–100. DOI: https://doi.org/10.15421/031916
 • Чайка О. М., Перетятко Т. Б. Відновлення сполук шестивалентного хрому і нітрату бактеріями DesulfuromonasYSDS-3, виділених із ґрунту Язівського родовища сірки // Екологія та ноосферологія. – 2018. – Т. 29, № 2. – С. 16–22. doi: 10.15421/031813
 • Верхоляк Н. С., Перетятко Т. Б. Морфофізіологічні властивості сульфатвідновлювальних бактерій, виділених із системи очищення стічних вод м. Львова // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 4. – С. 19–29. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2018.4(44).139440
 • Верхоляк Н. С., Перетятко Т. Б. Використання ароматичних сполук бактеріями. ІІ. Розкладання ароматичних ксенобіотиків // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2018. – Т. 12, № 3–4. – С. 117–140. DOI: http://doi.org/10.30970/sbi.1203.574
 • Верхоляк Н. С., Перетятко Т. Б. Використання ароматичних сполук бактеріями. І. Аеробна й анаеробна деструкція // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2018. – Т. 12, № 2. – С. 135–156. DOI: http://doi.org/10.30970/sbi.1202.566
 • Чайка О. М., Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. Сульфурредуктазна активність Desulfuromonas sp. YSD S-3 за різних умов культивування  // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11, № 1. – С. 75–84. DOI: http://doi.org/10.30970/sbi.1101.507
 • Dorosh L., Peretyatko T., Hudz S. The reduction of nitrate ions by bacteria Desulfomicrobium sp. CrR3 under the different cultivation conditions // Visnyk of L’viv University. – 2016. – Vol. 74. – P. 175–183.
 • Сhayka O., Peretjatko T., Gudz S., Hnatush S. Sulfur reducing activity of the Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384 under different cultivation conditions // Visnyk of L’viv University. – 2016. – Vol. 74. – P. 161–168.
 • Дорош Л. С., Перетятко Т.Б., Гудзь С. П. Cульфідогенна активність бактерійDesulfomicrobium sp. CrR3 за впливу нітриту та молібдату натрію // Агроекологічний журнал. – 2016. –№3. – С.131–135.
 • Dorosh L. S., Peretyatko T. B., Hudz S. P. Nitrate reductase activity of sulphate-reducing bacteria Desulfomicrobium sp. CrR3 under different conditions of cultivation // Biotech. Acta. – 2016. – Vol. 9, № 1. – P. 97–102.
 • Шоляк К. В., Перетятко Т. Б. , Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Верхоляк Н. С., Галушка А. А. Використання фумарату сульфатвідновлювальними бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 і Desulfotomaculum sp. // Мікробіол. журн. – 2015. – Т. 77, № 5. – С. 20–28.
 • Шоляк К., Гнатуш С., Перетятко Т., Гудзь С. Відновлення хромат- і сульфат-іонів сульфатвідновлювальними бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 за впливу органічних речовин – забруднювачів навколишнього середовища // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 65. – С. 266–272.
 • Polutrenko M., Kryzhanivskyi Y., Pіlyashenko-Novohatnyi A., Peretyatko T. The main aspects of microbiological protection of underground oil-and-gas pipelines // Journal of Hydrocarbon Power Engineering. – 2014. – Vol. 1, № 1. – P. 21–29.

Біографія

Народився 30 серпня 1981р. у м. Львів. Біолог, мікробіолог, кандидат біологічних наук (2007). Тема дисертації: “Екологічне значення сульфатвідновлювальних бактерій штучних водойм (на прикладі Яворівського родовища сірки)”.

Закінчив з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (2003), аспірантуру (2006). У 2006–09 рр. – асистент, з 2009 р. – доцент кафедри мікробіології Львівського університету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!