Перетятко Тарас Богданович

Посада: доцент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +380 32 239 40 53

Електронна пошта: taras.peretyatko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

 • фізіолого-біохімічні властивості сірко- та сульфатвідновлювальних бактерій;
 • ремедіація водойм, забруднених важкими металами, оксоаніонами хлору й ароматичними сполуками;
 • властивості мікроорганізмів, виділених з різних біотопів морської Антарктики;
 • практичне застосування психрофільних і термофільних мікроорганізмів, виділених з різних біотопів;
 • біодеградація полімерів мікроорганізмами;
 • властивості бактерій, виділених з кишечника тварин, хворих на виразковий коліт.

Курси

Вибрані публікації

Підручники і посібники

 1. Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Галушка А. А. Вірусологія : підручник : [для студ. закл. вищ. осв. ] / С. П. Гудзь, Т. Б. Перетятко, А. А. Галушка.  Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 536 с.
 2. Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Павлова Ю. О. Загальна вірусологія : навчальний посібник : [для студ. закл. вищ. осв. ]. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 264 с.

Статті

 1. Komplikevych S., Maslovska O., Peretyatko T., Moroz O., Diakiv S., Zaritska Y., Parnikoza I., Hnatush S. Culturable microorganisms of substrates of terrestrial plant communities of the maritime Antarctic (Galindez Island, Booth Island) // Polar Biology. 2022. Vol. 46, N 3. P. 1–19 p.
  doi: 10.1007/s00300-022-03103-7.
 2. Lishchynskyi O., Shymborska Y., Stetsyshyn Y., Raczkowska J., Skirtach A. G., Peretiatko T., Budkowski A. Passive antifouling and active self-disinfecting antiviral surfaces // Chemical Engineering Journal. 2022.  Vol. 446. 137048.
  doi: 10.1016/j.cej.2022.137048.
 3. Verkholiak N., Peretyatko T., Halushka A. Effects of phenolic compounds on the sulfidogenic activity of Desulfotomaculum and Desulfovibrio desulfuricans bacteria // Ecological Questions. 2021. Vol. 32, N 4. P. 135–142.
  doi: 10.12775/EQ.2021.039.
 4. Komplikevych S. Ya., Maslovska O. D., Peretyatko T. B., Moroz O. M., Parnikoza I. Y., Hnatush S. O. isolation of bacteria from the sites of feed and nesting activity of larus dominicanus (galindez island, the maritime antarctic) and their characteristics // Мікробіологія і біотехнологія. 2021. № 3.  С. 44–59.
  doi: 10.18524/2307-4663.2021.3(53).245440.
 5. Hnatush S., Komplikevych S., Maslovska O., Moroz O., Peretyatko T., Dzhulai A., Krasnozhon T. Bacteria of the genus Pseudomonas isolated from Antarctic substrates // Ukrainian Antarctic Journal. 2021. N 2. P. 58–75.
  doi: 10.33275/1727-7485.2.2021.678.
 6. Сhayka O. M., Peretyatko T. B., Halushka A. A. Thermophilic sulfur-reducing bacteria Moorella thermoacetica Nadia-3, isolated from “Nadiia” pit spoil heap of Chervonohrad mining region // Біологічні Студії / Studia Biologica. 2021. Vol. 15, N 2. С. 35–46.
  doi: 10.30970/sbi.1502.654.
 7. Verkholiak S., Peretyatko T. B., Halushka A. A. Reduction of perchlorate ions by the sulfate-reducing bacteria Desulfotomaculum sp. and Desulfovibrio desulfuricans // Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020. Vol. 11, N 2. P. 278–282.
  doi: 10.15421/022041.
 8. Сhaіka O. M., Peretyatko T. B. Effect of abiotic factors on sulfidogenic activity of bacteria Desulfuromonas sp. // Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020. Vol. 11, N 2. P. 170–174.
  doi: 10.15421/022025.
 9. Hnatush S. O., Peretyatko T. B., Maslovska O. D., Moroz O. M., Komplikevych S. Ya., Kondratiuk T. O. Morphological, physiological and biochemical properties of heavy metal resistant isolates of bacteria obtained from different Antarctic substrates // Ukrainian Antarctic Journal. 2020. Vol. 1. P. 82–92.
  doi: 10.33275/1727-7485.1.2020.381.
 10. Верхоляк Н. С., Перетятко Т. Б. Деструкція толуену та ксилену сульфатвідновлювальними бактеріями // Екологія та ноосферологія. 2019. Т. 30, № 2. С. 95–100.
  doi: 10.15421/031916.
 11. Чайка О. М., Перетятко Т. Б. Відновлення сполук шестивалентного хрому і нітрату бактеріями DesulfuromonasYSDS-3, виділених із ґрунту Язівського родовища сірки // Екологія та ноосферологія. 2018. Т. 29, № 2. С. 16–22.
  doi: 10.15421/031813.
 12. Верхоляк Н. С., Перетятко Т. Б. Морфофізіологічні властивості сульфатвідновлювальних бактерій, виділених із системи очищення стічних вод м. Львова // Мікробіологія і біотехнологія. 2018. № 4. С. 19–29.
  doi: 10.18524/2307-4663.2018.4(44).139440.
 13. Верхоляк Н. С., Перетятко Т. Б. Використання ароматичних сполук бактеріями. ІІ. Розкладання ароматичних ксенобіотиків // Біологічні Студії / Studia Biologica. 2018. Т. 12, № 3–4. С. 117–140.
  doi: 10.30970/sbi.1203.574.
 14. Верхоляк Н. С., Перетятко Т. Б. Використання ароматичних сполук бактеріями. І. Аеробна й анаеробна деструкція // Біологічні Студії / Studia Biologica. 2018. Т. 12, № 2. С. 135–156.
  doi: 10.30970/sbi.1202.566.
 15. Чайка О. М., Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. Сульфурредуктазна активність Desulfuromonas sp. YSD S-3 за різних умов культивування  // Біологічні Студії / Studia Biologica. 2017. Т. 11, № 1. С. 75–84.
  doi: 10.30970/sbi.1101.507.

Патентно-ліцензійна діяльність

 1. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudarthrobacter 2B-K-54 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudarthrobacter sp. ІМВ B-7981 від 6 грудня 2021 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 2. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pedobacter sp. 2U-k-37 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pedobacter sp. ІМВ B-7982 від 6 грудня 2021 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 3. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Moorella thermoacetica Nadia-3 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Moorella thermoacetica ІМВ В-7957 від 23 липня 2021 року / О. М. Чайка, Т. Б. Перетятко, С. О. Гнатуш.
 4. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudomonas yamanorum 9.9_102 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudomonas yamanorum ІМВ В-7916 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Т. Б. Перетятко, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 5. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Paenibacillus tundrae 5A–101 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Paenibacillus tundrae ІМВ В-7915 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 6. Свідоцтво про депонування штаму мікроорганізму Psychrobacter sp. 89_1Т у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ В-7865 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 7. Свідоцтво про депонування штаму мікроорганізму Pseudomonas sp. 5A_1N_20 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ В-7866 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 8. Свідоцтво про депонування штаму мікроорганізму Arthrobacter sp. 10А_3Т_ 20 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ В-7860 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 9. Пат. 87443 Україна, МПК С02F 3/00, С02F 3/34, С02F 11/00, С02F 11/02, С02F 11/04. Спосіб очистки стічних вод від іонів кадмію мікроорганізмами / Гудзь С. П., Мороз О. М., Гнатуш С. О., Перетятко Т. Б., Василів О. М.; заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. № u201309505; заявл. 29.07.2013; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3.
 10. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Desulfuromonas acetoxidans Ya-2006 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ В-7384 від 10 квітня 2013 року / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Т. Б. Перетятко, О. М. Василів.
 11. Пат. 71666 Україна, МПК С 02 F3/34, С 02 F11/00, С 02 F11/02, С 02 F11/04. Спосіб очистки стічних вод від сполук шестивалентного хрому мікроорганізмами / Перетятко Т.Б., Гудзь С.П., Шоляк К.В.; заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. № u201114998; заявл. 19.12.2011; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.
 12. Пат. 55717 Україна, МПК C 12 N 1/20, C 02 F 3/34, C 02 F 11/00. Спосіб очистки стічних вод від іонів міді мікроорганізмами / Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Мороз О. М., Гнатуш С. О.; заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. №u201006383; заявл. 25.05.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.
 13. Пат. 44720 Україна, МПК C 02 F 1/70, C 02 F 3/34, C 12 N 1/20. Спосіб очищення води від іонів важких металів мікроорганізмами / Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Галушка А. А., Гнатуш С. О.; заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка.  №u200904861 ; заявл. 18.05.09; опубл. 12.10.09, Бюл. № 19.
 14. Свідоцтво про депонування асоціації сульфатвідновлювальних бактерій Ya-11 (Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 i Pseudomonas sp.) у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ К-6 від 21 січня 2009 року / Т. Б. Перетятко, А. А. Галушка, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш.

Біографія

Народився 30 серпня 1981 р. у м. Львів. Біолог, мікробіолог, кандидат біологічних наук (2007). Тема дисертації: “Екологічне значення сульфатвідновлювальних бактерій штучних водойм (на прикладі Яворівського родовища сірки)”.

Закінчив з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (2003), аспірантуру (2006). У 2006–09 рр. – асистент, з 2009 р. – доцент кафедри мікробіології Львівського університету.

Учасник 28 Української антарктичної експедиції (2023-2024 рр.).

Проекти

 1. Моделювання та прогнозування впливу хімічних забруднень на мікроорганізми, які
  перетворюють сполуки сульфуру (науковий керівник – канд. біол. наук, проф. Гнатуш С. О.,
  № держреєстрації: 0121U109616., термін виконання: 01.04.21–31.12.23).
 2. Адаптації мікроорганізмів, які перетворюють сполуки сульфуру у природі, до впливу
  хімічних забруднень як стресових чинників (науковий керівник – канд. біол. наук, проф.
  Гнатуш С. О., № держреєстрації: 0120U101771, термін виконання: 01.01.20–31.12.24).
 3. Функціонування мікробоценозів техногенно змінених територій та їхня участь у
  трансформації сполук важких металів і сульфуру (науковий керівник – канд. біол. наук,
  проф. Гнатуш С. О., № держреєстрації: 0116U001534, термін виконання: 01.02.16–31.12.18).
 4. Функціонування мікробоценозів антропогенно змінених територій (науковий керівник –
  канд. біол. наук, проф. Гнатуш С. О., № держреєстрації: 0115U003549, термін виконання:
  01.01.15–31.12.17).
 5. “Роль бактерій циклу сірки у регулюванні рівня сірководню та важких металів у водних
  середовищах” (науковий керівник – канд. біол. наук, проф. Гудзь С. П., № держреєстрації:
  0112U001260, термін виконання:01.01.12–31.12.13).

Нагороди

 1. Грамота Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за високі
  досягнення у формуванні наукових навичок, розвитку творчості учнівської молоді, підготовці
  переможців Всеукраїнського конкурсу‑захисту науково‑дослідницьких робіт у 2021‑2022
  навчальному році (Львів, 2022).
 2. Подяка Міністерства освіти і науки України за сумлінну та бездоганну працю, плідну
  педагогічну діяльність, високі досягнення у навчанні та вихованні учнівської молоді (Київ,
  2021).
 3. Грамота Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за плідну
  працю з обдарованою учнівською молоддю та високі здобутки вихованців на ІІ етапі
  Всеукраїнського конкурсу‑захисту науково‑дослідницьких робіт учнів‑членів МАН України
  (Львів, 2021, 2022).
 4. Грамота Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за друге місце
  підручника “Вірусологія” у конкурсі “Найкращий підручник природничого напряму 2018‑2019
  навчального року” (Львів, 2019).
 5. Подяка Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за
  організацію та проведення науково‑дослідницької роботи з біології і екології, належну
  підготовку школярів до обласного конкурсу‑захисту екологічних проектів “Дотик природи ‑
  2019” (Львів, 2019).
 6. Подяка Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за активну
  участь в організації та проведенні ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
  предметів (Львів, 2019).
 7. Подяка Президента національної академії наук України та Президента Малої академії наук
  України на честь 100‑річчя Національної академії наук України та за вагомий особистий
  внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді (Київ, 2018).
 8. Грамота Проректора з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана
  Франка за організацію і проведення XIV Міжнародної наукової конференції студентів і
  аспірантів “Молодь і поступ біології” (Львів, 2018).
 9. Подяка Голови Львівської обласної державної адміністрації і Голови Львівської обласної
  ради за підготовку одного переможця і одного призера Всеукраїнського конкурсу‑захисту
  науково‑дослідницьких робіт з охорони довкілля та раціонального природокористування і
  медицини (Львів, 2017).
 10. Подяка Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за
  підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу‑захисту науково‑дослідницьких
  робіт учнів‑членів Малої академії наук України у 2014‑2015 навчальному році (Львів, 2015).
 11. Подяка Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за високі
  досягнення у навчанні і вихованні учнівської молоді, формуванні творчої особистості, вагомі
  здобутки у підготовці переможців Всеукраїнських і Міжнародних учнівських олімпіад,
  конкурсів (Львів, 2014).
 12. Подяка Міністра екології та природних ресурсів України за особистий внесок у покращення
  водного середовища та участь у конкурсі “Всеукраїнський юнацький водний приз” (Київ,
  2011).
 13. Грамота Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за зайняте
  перше місце у конкурсі “Найкращий навчальний посібник Львівського національного
  університету імені Івана Франка природничого напряму 2009‑2010 навчального року” за
  навчальний посібник “Загальна вірусологія” (Львів, 2010).
 14. Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну
  сумлінну працю та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності (Львів, 2009).

Методичні матеріали

 • Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів: методичні вказівки для студентів спеціальності 091 – Біологія спеціалізації Мікробіологія / Т. Б. Перетятко. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. 32 с.
 • Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із курсів “Мікробіологія” та “Вірусологія” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040102 – “Біологія”/ С. О. Гнатуш, Г. В. Яворська, Т. Б. Перетятко. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. 32с.
 • Вірусологія: методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів / Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. 44 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!