Пермякова Наталія Юріївна

Посада: старший лаборант кафедри біохімії

Телефон (робочий): (032) 2394788

Публікації

  • Чайка Я., Гресько О., Пермякова Н. Вплив малих доз іонізуючої радіації на активність ферментів гліколізу ентероцитів тонкого кишківника щурів.- Вісник львів. ун-ту. Сер.біол.- 2000.- Вип. 25.- С. 26-29.
  • Старикович Л., Пермякова Н., Верніковська Я. Активність та ізозимний спектр лактатдегідрогенази еритроцитів щурів за умов дії іонізуючого випромінювання низької інтенсивності. .- Вісник львів. ун-ту. Сер.біол.- 2002 .- Вип. 28.- С. 51-57.
  • Чайка Я., Пермякова Н. Активність ферментів гліколізу ентероцитів тонкого кишечника щурів при дії малих доз іонізуючої радіації // Праці НТШ Хемія і біохемія. –2003. – Т. X. – С. 260-264.

Біографія

18 грудня 1970 р. (м. Львів).

В 1993 закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. В 1993–2000 рр. працювала на посаді інженера НДЛ-43 при кафедрі біохімії. З 2000 р. – переведена на посаду старшого лаборанта кафедри біохімії.