Андрейчук Роксолана Русланівна

Посада: асистент кафедри ботаніки

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Морфологія та анатомія плодів, еволюційна карпологія.

Публікації

 1. Скибіцька М. І. Інтродукція Hyssopus officinalis L. у Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка / М. І. Скибіцька, Р. Р. Андрейчук – Матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ: Фітосоціоцентр, 2015. – С. 224-226.
 2. Андрейчук Р. Схожість та особливості проростання насіння Hyssopus officinalis L. в умовах культури Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка / Р. Андрейчук, М. Скибіцька – ХІІ міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». – Львів, 2016. – С. 79-80.
 3. Андрейчук Р.Вегетативне розмноження деяких видів ефіроолійних рослин в умовах культури Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка / Р. Андрейчук, М. Лишак, М. Скибіцька // ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» : зб. тез, 25–27 квітня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 82–83.
 4. Андрейчук Р., Одінцова А. Особливості розкривання плоду в Campanula persicifolia / Р. Андрейчук, А. Одінцова // ХІV Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» : зб. тез, 10–12 квітня 2018 р. – Львів, 2018. – С. 106–107.
 5. Andreychuk R. Anatomical fruit structure and dehiscence in Campanula patula L. / Andreychuk // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Кирилівка, 2–5 вересня, 2018р.). – Київ, 2018. – С. 29.
 6. Андрейчук Р., Кукурудз О. Морфологічна будова і розкривання плоду Jasione montana / Р. Андрейчук, О. Кукурудз // ХV Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» : зб. тез, 9–11 квітня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 167–168.
 7. Andreychuk R., Odintsova A. Morphological and anatomical structure of Campanula latifolia fruits. Studia Biologica, 2019: 13(1); 95–105. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1301.593
 8. Андрейчук Р.Р. Анатомічна будова і розкривання плоду Campanula rapunculoides L. / Р.Р. Андрейчук // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали III (XIV) Міжнародної наукової конференції молодих учених (Львів, 15-16 жовтня 2019 року). – Львів: Простір-М, 2019. – С. 20-21.
 9. Андрейчук Р., Одінцова А. Сучасний стан карпологічних досліджень в родині Campanulaceae Juss. у зв’язку зі систематикою. Studia Biologica, 2020: 14(2); 95–116 • DOI: https://doi. org/10.30970/sbi.1402.616
 10. Andreychuk R. R., Kolomiychuk V. P., Odintsova A. V. (2020) Morpho-anatomical structure and development of fruit in Asyneuma canescens (Campanulaceae). Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(4), 513–519. doi:10.15421/022078
 11. Скибіцька М.І. Біологічні особливості Lavandula angustifolia Mill. в умовах Ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка / М.І. Скибіцька, Р.Р. Андрейчук, М.Р. Грицина, І. Саламон. PLANTA+. Наука, практика та освіта: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 лютого 2021 р.). – Електрон. дані. – Київ, 2021. 518-521.
 12. Андрейчук Р. Анатомічна структура та розкривання плоду Campanula rapunculus / Р. Андрейчук // ХVII Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» : зб. тез, 19–21 квітня 2021 р. – Львів, 2021. – С. 78.
 13. Андрейчук Р. Морфолого-анатомічна структура плоду Phyteuma spicatum L. (Campanulaceae)/ Р. Андрейчук // «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / BioScience Advances»: збірник тез XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Київ, 10-13 травня 2021 р.) – Київ: СПОЛОМ, 2021. – 188-191.

Біографія

Народилась 18 січня 1994 року в м. Львів. У 2011 році закінчила ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя України Георгія Кірпи та всту­пила до Львівського національного університету імені Івана Франка на біологічний факультет. Протягом 2011 – 2015 років студентка бакалаврату. Протягом 2015 – 2017 років студентка магістратури.

У студентські роки займалась дослідженням особливостей генеративного та вегетативного розмноження ефіроолійних рослин: Hyssopus officinalis L., Lavandula angustifolia L., Rosmarinus officinalis L.

З 2017 року є аспірантом денної форми навчання на кафедрі. Тема дисертаційної роботи: “Морфогенез плодів Campanulaceae Juss. флори України”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!