Мицак Олег Ярославович

Посада: аспірант кафедри екології

Електронна пошта: Oleh.Mytsak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Дослідження впливу неорганічних забруднювачів на пурпурові сіркові бактерії; зміна сорбційної здатності мембран еритроцитів риб під впливом антропогенного навантаження; формування структури іхтіоценозів та стан місцевих популяцій риб Шацького НПП.

Публікації

Папська Т., Мицак О. Окиснення нітрит-іонів фототрофними пурпуровими сіркобактеріями за впливу неорганічних забруднювачів / Папська Т., Мицак О., Звір Г., Мороз О. // Матеріали міжнар. зоол. конфер. «Фауна України на межі XX-XXI ст.: стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», 12–15 вересня 2019 р., Шацьк. – Львів: СПОЛОМ, 2019. − С. 130–132.

Біографія

Народився 21 липня 1997 року у с. Топільниця Старосамбірського р-ну Львівської області. Закінчив Стрілківську ЗСШ І-ІІІ ст. у 2014 році та вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2018 закінчив бакалаврат кафедри екології, охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування. У цьому ж році вступив на магістратуру кафедри мікробіології й у 2019 отримав диплом магістра. З 2020 року є аспірантом кафедри екології ЛНУ. Співавтор кількох публікацій та учасник міжнародних наукових конференцій.