Мороз Анна Андріївна

Посада: аспірант кафедри біохімії

Електронна пошта: Anna.Moroz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Біохімічні ефекти екстрактів плодів дерену справжнього (Cornus mas L.) за експериментального цукрового діабету 1 типу.

Публікації

 1. Brodyak I. V., Chaban M. O., Moroz A. A., Kucharska A. Z., Sybirna N. O. The effect of extracts of fruits of different cultivars of Сornus mas L. on plasma lipid profile in experimental diabetes mellitus. Studia Biologica. 2023. Vol. 17, № 1. P. 35–48. http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1701.704.
 2. Мороз А. А., Перетятко Т. Б., Бродяк І. В., Сибірна Н. О. Антибактерійна та протигрибкова активність іридоїдного глікозиду – логанової кислоти, екстрагованої з жовтих плодів дерену справжнього (Cornus mas L.) // Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: V Всеукраїнсько науково-практична конференція молодих вчених (Березоточа, 25 березня 2022 р.)/ДСЛР ІАП НААН – Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2022. С. 84–87.
 3. Мороз А. А., Перетятко Т. Б., Бродяк І. В., Кухарська А. З., Сибірна Н. О. Антимікробна активність біологічно активних сполук екстрактів плодів дерену справжнього (Cornus mas L.) // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V міжнародної наукової конференції (Березоточа, 2 квітня 2021 р.) /ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: ВКФ “Інтер Парк”, 2021. С. 293–296.
 4. Мороз А. А., Сенів М. Б., Дзидзан О. В., Бродяк І. В., Сибірна Н. О. Зміни в лейкоцитарній формулі крові щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом за введення логанової кислоти та екстрактів з червоних і жовтих плодів дерену справжнього (Cornus mas L.) // Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Березоточа, 25 березня 2020 р.) /ДСЛР ІАП НААН – Лубни: Комунальне видавництво “Лубни”, 2020. С. 228–232.

Тези доповідей на конференціях :

 1. Moroz A., Chaban M., Brodyak I., Kucharska A. Z., Sybirna N. Plasma lipid profile in experimental diabetes mellitus under oral administration of extracts of fruits of different cultivars of Cornus mas“Youth and progress of biology”: XIX International scientific conference for students and PhD students, dedicated to the 90th anniversary from the birthday of academician of NAS of Ukraine, prof. Y. R. Shelyag-Sosonka, April 26–28, 2023 : Abstracts. Lviv, 2023. P. 47–48.
 2. Мороз А., Бродяк І., Кухарська А., Сибірна Н. Вплив екстрактів плодів різних сортів дерену справжнього (Сornus mas L.) на концентрацію глюкози, рівень лактату та пірувату у плазмі крові щурів за стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету. “Молодь і поступ біології” : ХІХ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів, присвячена 90-річчю від дня народження академіка НАН України, професора Шеляга-Сосонка Юрія Романовича, 26–28 квітня 2023 р. : збірник тез. Львів, 2023. С. 32–33.
 3. Мороз А. А., Чабан М. О., Наум Ю. Є., Ломов А. О., Бродяк І. В., Кухарська А.З., Сибірна Н. О. Стан системи еритрону за експериментального цукрового діабету та перорального введення екстракту коралових плодів сорту «Koralovyi» дерену справжнього (Cornus mas). ХXI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, присвячена 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шавкуна Василя Юхимовича, 18–19 травня 2023 року : збірник тез. Львів, 2023. С. 68.
 4. Moroz A., Peretyatko T., Brodyak I., Kucharska A. Z., Sybirna N. Antimicrobial evaluation of fruit extract from cornelian cherry (Cornus mas). “Youth and progress of biology”: XVIІI International scientific conference for students and PhD students, October 6–7, 2022 : Abstracts. Lviv, 2022. P. 36–37.
 5. Мороз А., Чабан М., Бродяк І., Сибірна Н. Корекція фагоцитарної активності лейкоцитів екстрактами плодів дерену справжнього (Сornus mas) за експериментального діабету. Актуальні проблеми сучасної біохімії, клітинної біології та фізіології: матеріали VI Міжнародної наукової конференції, 6–7 жовтня 2022 р., м. Дніпро, Україна / за заг. ред. Ушакової Г.О. – Дніпро: видавництво “Ліра”, 2022. С. 86–87.
 6. Чабан М., Мороз А., Бродяк І., Кухарська А., Сибірна Н. Вплив логанової кислоти на показники глікемічного профілю та активність амінотрансфераз плазми крові щурів зі стрептозотоциновим цукровим діабетом. Актуальні проблеми сучасної біохімії, клітинної біології та фізіології: матеріали VI Міжнародної наукової конференції, 6–7 жовтня 2022 р., м. Дніпро, Україна/ за заг. ред. Ушакової Г.О. – Дніпро: видавництво “Ліра”, 2022. С. 48–49.
 7. Моroz А., Peretyatko Т., Brodyak І., Kucharska A. Z., Sybirna N. Antimicrobial effect of the extracts of red and yellow fruits of cornelian cherry (Cornus mas L.). “Youth and the progress of biology”: XVIІ International Scientific Conference of Students and PhD Students. Lviv, April 19–21 : Abstracts. Lviv, 2021. Р. 194–195.
 8. Мороз А., Дзидзан О., Стругала П., Люта М., Бродяк І., Сибірна Н. Вплив екстракту бульб фіолетової картоплі сорту Конго на маркерні показники оксидативного стресу у лейкоцитах крові щурів за стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету. “Молодь і поступ біології”: XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та 90 річниці від дня народження проф. М. П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р. : збірник тез. Львів, 2020. С. 30–31.
 9. Kalanova S., Moroz A., Seniv M., Dzydzan O., Kucharska A. Z., Brodyak I., Sybirna N. Effect of extract of red fruits of cornelian cherries (Cornus mas L.) оn the activity of antioxidant defence enzymes in rat’s red blood cells with streptozotocin-induced diabetes mellitus. “Youth and progress of biology”: XVI International scientific conference for students and PhD students, dedicated to the 75th anniversary of the Faculty of Biology of Ivan Franko National University of Lviv and 90th anniversary from the birthday of prof. M. P. Derkach, April 27–29, 2020 : Abstracts. – Lviv, 2020. – P. 42.
 10. Dzydzan O., Moroz A., Seniv M., Kucharska A., Brodyak I., Sybirna N. Effect of iridoids and anthocyanins from the Cornus mas L. fruits on the antioxidant defense system in leukocytes under experimental diabetes mellitus. The Fifth International scientific Conference “Аctual problems of biochemistry, cell biology and physiology”, October 1–2, 2020 : Abstracts. Dnipro, 2020.
  Р. 95–96.

Біографія

Дата народження: 22 грудня 1998 року (м. Львів).

З 2022 р. – аспірантка кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2020 –  2021 рр. – студентка магістратури біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2016 – 2020 рр. – студентка бакалаврату біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2005 – 2016 рр. – учениця ССЗШ № 46 з поглибленим вивченням англійської мови імені В’ячеслава Чорновола м. Львова.

Нагороди

2023 р. – сертифікат про участь в конференції “Paths to frontier research : what is just Starting at the Jagiellonian University”, організованій в рамках проєкту Una4UA, Краків, Польща.

2023 р. – диплом ІІІ ступеня за кращу усну доповідь в секції «Біохімія» XIХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології, присвяченої 90-річчю від дня народження академіка НАН України, професора Шеляга-Сосонка Юрія Романовича”, Львів, Україна.

2022 р. – диплом ІІ ступеня за кращу усну доповідь в секції «Біохімія» XVIІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології, присвяченої 195-річчю від дня народження Юліуса Планера”, Львів, Україна.

2021–2022 рр. – сертифікат про участь у Літній школі кафедри біохімії для студентів та аспірантів “Функціональні харчові продукти – нові виклики збалансованого харчування та лікування метаболічних порушень”, організованій в рамках проєкту ResBios, Львів, Україна.

2021 р. диплом І ступеня за кращу усну доповідь в секції «Мікробіологія, імунологія та вірусологія» XVIІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, Львів, Україна.

2021 р. – сертифікат про успішне завершення навчання з курсу Освітньої програми з розвитку особистісних та професійних комунікацій “З досвідом у майбутнє” акціонерного товариства “Галичфарм” тривалістю 20 годин, Львів, Україна.

2020 р. – диплом ІІІ ступеня за кращу усну доповідь в секції «Біохімія» XVІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології, присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету та 90 річниці від дня народження М. Деркача”, Львів, Україна.