Тищенко Оксана Віталіївна

Наукові інтереси

Тема дисертації: Генотипові характеристики хворих на муковісцидоз в Україні

Науковий керівник: канд. біол. наук, доцентка Матійців Наталія Петрівна

Публікації

Публікації у наукових фахових виданнях України

Чорна Л.Б., Макух Г.В., Заставна Д.В., Заганяч Я.Ю., Колодій О.І., Ковтун О.В. Асоціація поліморфізму генів спадкових тромбофілій з спорадичними та звичними викиднями // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. / Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. – 2021. – Т.29. – С. 168-173. DOI:10.7124/FEEO.v29.1426.

Levandivska  S.H., Dushar M.I., Tyshchenko O.V., Huleyuk N.L., Patskun E.Y.,  Makukh H.V. Inherited 15q duplication in three not related ukrainian families // Medical Science of Ukraine (MSU). – 2023. – V. 19(2). – P. 58-65. https://msu-journal.com/index.php/journal/article/view/494.

Тези доповідей

Ковтун О., Матійців Н., Чорна Л., Макух Г. Частота спадкових чинників тромбофілії серед осіб молодого віку з тромбозами // XVІІ Міжнар. конф. студ. аспір. «Молодь і поступ в біології». Львів, Україна 2021. С.102-103.

Біографія

Народилась 26 травня 1998 року в м. Нікополь. У 2018 закінчила Нікопольський медичний коледж за спеціальністю “Лікувальна справа.” У 2020 закінчила навчання на факультеті медичних технологій діагностики та реабілітації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

У 2020 році вступила у Львівський національний університет ім. Івана Франка на кафедру генетики та біотехнологій. У грудні 2021 році отримала диплом магістра. Під час навчання брала участь у наукових конференціях.

У 2022 році проходила курси «Introduction to the Statistical Analysis of Genome-wide Association Studies» від University of Surrey.

З вересня 2023 року – аспірантка кафедри генетики та біотехнології.