Боднарчук Наталія Олександрівна

Посада: інженер 1 категорії кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-90

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

біофізичні та морфологічні параметри зародків в’юна за дії флуренізиду

Публікації

  1. Bodnarchuk N. O. Structural changes of loach embryos during embryogenesis under the influence of Flurenizyd / N. O. Bodnarchuk, O. R. Kulachkovsky, S. M. Mandzynets, D. I. Sanagurskiy // Annales UMCS, sectio ee zootechnica – 2016. – Vol. XXXIV (4). – P. 19–30.
  2. Боднарчук Н.О. Порівняльний та дисперсійний аналіз активності глутатіонзалежних ферментів у зародках в’юна Misgurnus fossilis L. за впливу Флуренізиду / Н.О. Боднарчук, Н.П. Гарасим, Л.І. Петрух, Д.І. Санагурський // Біофізичний вісник. – 2015. – Вип. 34(2). – С. 43–51.
  3. Боднарчук Н.О. Транспортні властивості мембран за дії флуренізиду та його похідних / Н.О. Боднарчук, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Біологія тварин. – 2011. – Т. 13, № 1–2. – С. 48–59.
  4. Боднарчук Н.О. Вміст первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації у зародках в’юна за дії Флуренізиду / Н.О. Боднарчук, С.М. Мандзинець, Л.І. Петрух, Д.І. Санагурський // Біол. Студії / Stud. Biologica.– 2016. – Т.10, №1. – С. 53–60.
  5. Боднарчук Н.О. Стан системи антиоксидантного захисту зародків в’юна за впливу Флуренізиду / Н.О. Боднарчук, С.М. Мандзинець, Л.І. Петрух, Д.І. Санагурський // Біологія тварин. – 2016. – Т. 18, №2. – С. 9–17.
  6. Панич Н.О. (Боднарчук Н.О.) Дослідження впливу Флуренізиду на транспортні системи мембран / Н.О. Панич, Д.І Санагурський, М.В. Целевич, Л.І. Петрух //Флуорени як туберкулостатики// Львів – 2008, – С.102–115.

 

Біографія

Народилася 12 грудня 1983 р. у Львові.

1991 – 2001 – навчалася у загальноосвітній школі № 91, м. Львів

2001 – 2006 – навчалася на кафедрі біофізики та біоінформатики біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006 – 2016 – аспірантка кафедри біофізики та біоінформатики Львівського національного університету імені Івана Франка

У 2018 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Зміни біофізичних та морфологічних параметрів зародків в’юна за дії флуренізиду» (наук. керівник – проф. Санагурський Д.І.)