Навчальний план (6.040102 біологія )

Напрям підготовки – 6.040102 “Біологія”

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Іспит
32 2:0 Іспит
Біофізика 32 32 2:2 Іспит
Біофізика мембран 48 3:0 Іспит
Біохімія крові 48 3:0 Іспит
Генетичний аналіз 32 2:0 Іспит
гідробіологія 48 3:0 Іспит
Методи дослідження мікроорганізмів 48 3:0 Іспит
Методи досліджень у фітофізіології 32 2:0 Іспит
Мікробіологія 48 32 3:2 Іспит
Молекулярні механізми генетичних процесів 48 3:0 Іспит
Основи наукових досліджень 32 2:0 Іспит
Основи наукових досліджень 32 2:0 Іспит
Психологія 16 16 1:1 Залік
Рослини і середовище 48 3:0 Іспит
Стратегія енергетичного обміну живих систем 32 2:0 Залік
Фізіологія дихання і енергетичних процесів 32 2:0 Іспит
Фізіологія людини і тварин 32 2:0 Немає
Фізіологія та біохімія рослин 32 32 2:2 Немає
Хімія білка 36 2,3:0 Іспит
Цитологія мікроорганізмів 32 2:0 Іспит
Біохімія рослин 48 3:0 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Біофізика біомакромолекул 32 2:0 Залік
Біофізика клітини 32 2:0 Залік
Екоморфологія рослин з елементами фітодизайну 32 2:0 Залік
Кореневе живлення рослин 32 2:0 Залік
Молекулярна біологія 16 16 1:1 Залік
Мутагенез і репарація 64 4:0 Залік
Педагогіка 16 1:0 Залік
Практична ензимологія 32 2:0 Залік
Радіобіологія 32 2:0 Залік
Різноманіття мікроорганізмів 64 4:0 Залік
Теріологія 64 4:0 Іспит
Фізіологія АНС 32 2:0 Залік
Фізіологія людини і тварин 32 2:0 Іспит
Фізіологія та біохімія рослин 32 32 2:2 Іспит
Фізіологія травлення 32 2:0 Залік
Фізіологія фотосинтезу 32 2:0 Залік
Цитогенетика 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Біотехнологія 32 16 2:1 Іспит
Великий практикум з біофізики 96 0:6 Залік
Великий практикум з біохімії 96 0:6 Немає
Великий практикум з ботаніки 96 0:6 Залік
Великий практикум з генетики 96 0:6 Залік
Великий практикум з зоології 128 0:8 Залік
Великий практикум з фізіології людини 96 0:6 Залік
Великий практикум з фізіології рослин 96 0:6 Залік
Вірусологія 16 0:1 Іспит
Імунологія 16 16 1:1 Залік
Метаболічна інженерія 32 2:0 Іспит
Науковий семінар з біофізики 32 0:2 Залік
Науковий семінар з біохімії 32 0:2 Залік
Науковий семінар з генетики 32 0:2 Залік
Науковий семінар з мікробіології 32 0:2 Залік
Науковий семінар з фізіології людини 32 0:2 Залік
Науковий семінар з фізіології рослин 32 0:2 Залік
Орнітологія 64 4:0 Іспит
Політологія 16 1:0 Залік
Великий практикум з мікробіології 128 0:8 Залік
Дисципліна на вибір 1:Генетика вищих евкаріот 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Медична біофізика 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Медичні рослини 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Радіаційна біохімія 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Ріст і розвиток рослин 32 2:0 Залік
Фізіологія ЦНС 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Біоенергетика 48 3:0 Іспит
Дисципліна на вибір 7:Генетика мікроорганізмів 48 3:0 Іспит
Дисципліна на вибір 8:Структура і функції біологічних мембран 48 3:0 Іспит
Дисципліна на вибір 9:Фізіологія і біохімія мікроорганізмів 48 3:0 Іспит
Флористика та гербарна справа 48 3:0 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Великий практикум з біофізики 80 0:5 Залік
Великий практикум з біохімії 80 0:5 Залік
Великий практикум з ботаніки 80 0:5 Залік
Великий практикум з генетики 80 0:5 Залік
Великий практикум з фізіології людини 80 0:5 Залік
Великий практикум з фізіології рослин 80 0:5 Залік
Великий практикум з фізіології рослин 80 0:5 Залік
Виробнича практика 42 0:2,6 Диф. залік
Науковий семінар з біофізики 32 0:2 Залік
Науковий семінар з біохімії 32 0:2 Залік
Науковий семінар з генетики 32 0:2 Залік
Науковий семінар з мікробіології 32 0:2 Залік
Науковий семінар з фізіології рослин 32 0:2 Залік
Репродуктивна біологія рослин 40 2,5:0 Залік
Теорія еволюції 20 1,3:0 Залік
Великий практикум з мікробіології 40 0:2,5 Залік
Великий практикум 90 0:5,6 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1: 40 2,5:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Вірусні інфекції 40 2,5:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Вірусні інфекції 40 2,5:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Ендокринологія 40 2,5:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Інструментальний аналіз біопрепаратів 40 2,5:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Медична генетика 40 2,5:0 Залік
Дисципліна на вибір 7:Молекулярні механізми регуляції проліферації 40 2,5:0 Залік
Дисципліна на вибір 8:Проблемні аспекти сучасної ботаніки 40 2,5:0 Залік
Дисципліна на вибір 9:Регуляція активності генів 40 2,5:0 Залік
Дисципліна на вибір 10:Симбіотичні взаємодії рослин 40 2,5:0 Залік
Дисципліна на вибір 11:Теоретичні основи біоінформатики 40 2,5:0 Залік
Дисципліна на вибір 12:Фізіологія м’язів 40 2,5:0 Залік
Фітоімунологія 40 2,5:0 Залік