Навчальний план (6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)

Напрям підготовки – 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
64 64 4:4 Іспит
Мікробіологія 32 0:2 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Гідроекологія 32 16 2:1 Іспит
Екогрибів 32 32 2:2 Іспит
Екологія людини 32 16 2:1 Іспит
Екологія людини 32 16 2:1 Немає
Моніторинг 32 32 2:2 Іспит
Практикум 96 0:6 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екологічна експертиза 32 16 2:1 Залік
Заповідна справа 32 16 2:1 Залік
Мікробіологія_екологам 32 32 2:2 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліна на вибір 1:Екостатистика 30 20 1,9:1,3 Залік
Ланддизайн 30 20 1,9:1,3 Залік
Агроекологія 30 20 1,9:1,3 Залік