Навчальний план (6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)

Напрям підготовки – 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
32322:2Іспит
32322:2Залік

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Гідроекологія32162:1Іспит
Екологія людини32162:1Іспит
Екологія людини32162:1Немає
Моніторинг 32322:2Іспит
Практикум960:6Залік

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Екологічна експертиза32162:1Залік
Заповідна справа32162:1Залік
Мікробіологія_екологам32322:2Іспит

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Дисципліна на вибір 1:Екостатистика30201,9:1,3Залік
Ланддизайн30201,9:1,3Залік
Агроекологія30201,9:1,3Залік