Генетична регуляція метаболізму

Тип: Нормативний

Кафедра:

Опис курсу

Дисципліна «Генетична регуляція метаболізму» для підготовки доктора філософії з природничих наук за спеціальністю 091 Біологія в 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Програма навчальної дисципліни включає висвітлення таких питань: основні принципи регуляції експресії генетичної інформації, методи вивчення регуляції експресії генів та геномів, структура і функції регуляторних елементів генома та їх каскадів, структура і функціонування регуляторних білків і РНК, механізми генетичної регуляції метаболізму на транскрипційному, постранскрипційному, трансляційному і пострансляційному рівнях, глобальні генетичні механізми регуляції метаболізму, генетична регуляція вторинного метаболізму, кластер-специфічні і глобальні регулятори вторинного метаболізму, зв’язок механізмів регуляції метаболізму і морфогенезу, практичне використання механізмів регуляції метаболізму для конструювання біотехнологічних продуцентів.