Остапів Роман Дмитрович

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: roman.ostapiv@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Вплив таурину на окисний метаболізм клітин щурів, високоефективна рідинна хроматографія

Курси

Публікації

  1. Остапів Р.Д. Інтенсивність дихання мітохондрій та окисне фосфорилювання у різних тканинах щурів за перорального введення таурину / Р.Д. Оcтапів, В.В. Манько // Фізіол. журн. – 2015. – Т. 61. – С. 103–112. https://fz.kiev.ua/journals/2015_V.61/2015_6/2015_6-104-113.pdf
  2. Ostapiv R.D. Activity and izozyme content of lactate dehydrogenase in different rat tissues at per oral taurine injection / R.D. Ostapiv, S.L. Humenyuk, V.V. Manko // Ukr. J. – 2015. – Vol. 87 (N 4). – P. 54–62. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26547964/
  3. Остапів Р.Д. Вплив таурину на фізіологічні показники щурів / Р.Д. Остапів, О. С. Кисців В. В. Манько // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2015. – Вип. 69. – С. 247–255. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/4383
  4. Ostapiv R.D. Antioxidant defense of rat organism at long-term per oral taurine injection / R.D. Ostapiv, V.V. Manko // Studia Biologica. – Vol. 9. – P. 59–70. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2015_9_2_8
  5. Ostapiv R.D. Effect of taurine administration on activity of superoxidedismutase in rat tissues / R.D. Ostapiv, V.V. Manko // The Animal Biology. – 2015. – Vol. 17. – P. 104–110. http://aminbiol.com.ua/20153pdf/15.pdf
  6. Остапів Р.Д. Вплив тривалого перорального введення таурину на показники крові щурів / Р. Д. Остапів, Х. С. Скиба, В. В. Манько // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2017. – Вип. 75. – С. 146–150. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2017_75_18
  7. Остапів Р.Д. Оптимізація умов рідинно-хроматографічного розділення амінокислот із дериватизацією перед колонкою 1-флуор-2,4-динітробензеном / Р.Д. Остапів, В.І. Ткаченко // НТБ ДНДКІ ветпрепаратів і Ін-ту біології тварин. – Львів. – Вип. 19, № 2. С 55–60. http://www.scivp.lviv.ua/images/files/Naukovo_tekhnichnyy_byuleten/2018_19_2/47.pdf
  8. Ostapiv R. D. Influence of long-term per oral taurine treatment on activity of liver enzymes in mature rats / R. D. Ostapiv, V. V. Manko, Chr. S. Ostapiv // Biol. Stud. – 2018: – Vol. 12(1). – P. 25–34. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2018_12_1_5
  9. Dmytruk K. V., Ruchala J., Fedorovych D. V., Ostapiv R. D., Sibirny A. A.  Modulation of the purine pathway for riboflavin production in flavinogenic recombinant strain of the yeast Candida famata / Biotechnology Journal. – 2020. https://doi.org/10.1002/biot.201900468
  10. Остапів Р.Д. Ткаченко В.І. Оптимізація умов рідинно-хроматографічного розділення водорозчинних вітамінів. НТБ ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – 2020. – Вип. 21, № C 34-39. https://doi.org/10.36359/scivp.2020-21-1.18

Біографія

Народився 4 липня 1990 року у Львові, Україна.

 

2007 рік закінчив львівську середню загальноосвітню спеціалізовану школі № 53 та поступив до Львівського національного університету імені Івана Франка на біологічний факультет.

2007–2012 – навчання на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

2012-2016 – навчання у аспірантурі на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка

2016 рік – отримав ступінь кандидата біологічних наук

Досвід роботи:

2012 рік – старший лаборант з вищою освітою лабораторії високоефективної рідинної хроматографії ДНДКІ ветеринарних препаратів м. Львів.

2016 – асистент кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка та молодший науковий співробітник лабораторії високоефективної рідинної хроматографії ДНДКІ ветеринарних препаратів м. Львів.

2018 рік – доцент кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка та науковий співробітник лабораторії високоефективної рідинної хроматографії ДНДКІ ветеринарних препаратів м. Львів.

2020 рік – старший науковий співробітник лабораторії високоефективної рідинної хроматографії ДНДКІ ветеринарних препаратів м. Львів.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!