Осташ Ірина Степанівна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 296-47-68

Електронна пошта: iryna.ostash@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Генетика вторинного метаболізму актиноміцетів, дослідження взаємозв’язку між вторинним і первинним метаболізмом бактерій, явище стійкості до антибактерійних та протиракових агентів, біосенсори скринінгу біологічно активних речовин, комунікація мікроорганізмів, біотехнологічні розробки на основі генів бактерій.

Публікації

Повний перелік наукових публікацій і доступ до них – див.:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ostash+I;
https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Ostash

Публікації:

 

  1. Koshla, O., Yushchuk, O., Ostash, I., Dacyuk, Y., Myronovskyi, M., Jäger, G., Süssmuth, R.D., Luzhetskyy, A., Byström, A., Kirsebom, L.A., & Ostash, B. (2019). Gene miaA for post-transcriptional modification of tRNA(XXA) is important for morphological and metabolic differentiation in Streptomyces. Mol Microbiol, Apr 24, doi: 10.1111/mmi.14266. Web site of journal: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mmi.14266. Impact Factor: 898. Особистий внесок: мас-спектрометричний аналіз вторинних метаболомів штамів, що описані у статті.
  2. Yushchuk, O., Kharel, M., Ostash, I, & Ostash, (2019). Landomycin biosynthesis and its regulation in Streptomyces. Appl Microbiol Biotechnol, 103, 1659-1665, doi: 10.1007/s00253-018-09601-1. Web site of journal: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00253-018-09601-1. Impact Factor: 3,340. Особистий внесок: Написання частини огляду, яка присвячена регуляції експорту ландоміцинів та взаємозвязку між експортом та синтезом.
  3. Yushchuk, O., Ostash, I., Vlasiuk, I., Gren, T., Luzhetskyy, A., Kalinowski, J., Fedorenko, V., & Ostash, (2018). Heterologous AdpA transcription factors enhance landomycin production in Streptomyces cyanogenus S136 under a broad range of growth conditions. Appl Microbiol Biotechnol, 102, 8419-8428, doi: 10.1007/s00253-018-9249-1. Web site of journal: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00253-018-9249-1. Impact Factor: 3,340. Особистий внесок: побудувала калібрувальну криву ландоміцину А, підготувала матеріал для секвенування геномної ДНК Streptomyces cyanogenus; визначила якісний склад вторинних метаболітів штамів з надекспресією adpA з S. ghanaensis.
  4. Ostash, I., Kolvenbach, B., Corvini, P.F., Fedorenko, V., Ostash, B., & Cichocka, (2018). Gene cloning system for sulfonamide-mineralizing Microbacterium sp. strain BR1. J Appl Genet, 59, 119-121, doi: 10.1007/s13353-017-0427-0. Web site of journal: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13353-017-0427-0. Impact Factor: 1.756. Особистий внесок: Розробила систему кон’югативного перенесення ДНК у штам BR1, показала ефективність репортерної системи на основі gusA у цьому штамі.
  5. Ostash, B., Rebets, Y., Myronovskyy, M., Tsypik, O., Ostash, I., Kulachkovskyy, O.,Datsyuk, Y., Nakamura, T., Walker, S., & Fedorenko, (2011). Identification and characterization of the Streptomyces globisporus 1912 regulatory gene lndYR that affects sporulation and antibiotic production. Microbiology, 157, 1240-9, doi: 10.1099/mic.0.045088-0. Web site of journal: https://mic.microbiologyresearch.org/content/journal/micro/10.1099/mic . Impact Factor: 1.866. Особистий внесок: конструювання плазміди для надекспресії lndYR; визначення впливу lndYR на синтез актинородину у S. coelicolor.
  6. Ostash, B., Ostash, I., Zhu, L., Kharel, M.K., Luzhetskyy, A., Bechthold, A., Walker, S., Rohr, J., & Fedorenko, (2010). Properties of lanK-based regulatory circuit involved in landomycin biosynthesis in Streptomyces cyanogenus S136. Genetika. 46, 530-535. Web site of journal: https://link.springer.com/article/10.1134/S1022795410050030 . Impact Factor: 0.505. Особистий автора: Сконструювала низку плазмід для дослідження регуляції транспорту ландоміцинів у Streptomyces cyanogenus.
  7. Ostash, B., Doud, E.H., Lin, C., Ostash, I., Perlstein, D.L., Fuse, S., Wolpert, M., Kahne, D., https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12223-009-0013-x& Walker, (2009). Complete characterization of the seventeen step moenomycin biosynthetic pathway. Biochemistry, 48, 8830-41, doi: 10.1021/bi901018q. Web site of journal: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/bi901018q . Impact Factor: 2,952. Особистий внесок: нокаут та дослідження гена moeN5.
  8. Myronovskyy, M., Ostash, B., Ostash, I., & Fedorenko, (2009). A gene cloning system for the siomycin producer Streptomyces sioyaensis NRRL-B5408. Folia Microbiol, 54, 91-6. doi: 10.1007/s12223-009-0013-x. Web site of journal: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12223-009-0013-x . Impact Factor: 1,311. Особистий внесок: конструювання репортерної тіострептон-залежної системи.
  9. Ostash, I., Ostash, B., Luzhetskyy, A., Bechthold, A., Walker, S., & Fedorenko,(2008). Coordination of export and glycosylation of landomycins in Streptomyces cyanogenus S136. FEMS Microbiol Lett, 285, 195-202. doi: 10.1111/j.1574-6968.2008.01225.x. Web site of journal: https://academic.oup.com/femsle/article/285/2/195/477833 . Impact Factor: 1,735. Особистий внесок: Дослідила генетичний контроль транспорту ландоміцину А у S. cyanogenus за допомогою нокаутів генів, надеспресії генів, якісного та кількісного визначення синтезу ландоміцинів у мутантних штамах. Очистила білок LanK та дослідила його функцію in vitro. Запропонувала схему взаєморегуляцію синтезу та транспорту ландоміцинів.
  10. Ostash, I., Rebets, Y., Ostash, B., Kobylyanskyy, A., Myronovskyy, M., Nakamura, T., Walker, S., & Fedorenko, (2008). An ABC transporter encoding gene lndW confers resistance to landomycin E. Arch Microbiol, 190, 105-9. doi: 10.1007/s00203-008-0367-5. Web site of journal: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00203-008-0367-5 . Impact Factor: 1,600. Особистий внесок: надекспресувала гени транспортерів і довела їхню причетність до стійкості ландоміцинів.

Біографія

Народилася 27 листопада 1979 р. у Львові. 1996 р. закінчила школу №11 (м. Львів) та вступила до Львівського державного університету імені Івана Франка (ЛДУ). У 2001р. закінчила ЛДУ та отримала диплом за спеціальністю “Генетика” з кваліфікацією біолог-генетик, викладач біології, хімії.  З 2000 по 2003 рр. працювала на посаді лаборанта та лікаря-лаборанта в Інституті спадкової патології  (м. Львів) . У 2003 р. вступила до аспірантури на кафедру генетики і біотехнології ЛНУ. Кандидатську дисертацію захистила у грудні 2008 р. (спеціальність – 03.00.22 –  молекулярна генетика) на тему “Гени, які контролюють глікозилювання та експорт ландоміцинів у Streptomyces globisporus та Streptomyces cyanоgenus S136″ (науковий керівник – проф. Федоренко В. О.). Під час навчання в аспірантурі проходила стажування у відділі мікробіології та молекулярної генетики Гарвардської медичної школи (лабораторія проф. С’юзен Уокер). З 2008р. – асистент кафедри генетики та біотехнології ЛНУ імені Івана Франка. З 2014 – доцент кафедри генетики та біотехнології ЛНУ імені Івана Франка. Викладає курси: «Біотехнологічні процеси та продуценти», «Модельні об’єкти генетики». За час роботи на кафедрі генетики та біотехнології отримала низку ґрантів і стипендій.

Проекти

Керівництво

M/82-2016 «Інженерія вторинного метаболізму стрептоміцетів з використанням мутацій у гені рибосомного білка S12»,  МОН України (у рамках міжнародної українсько-австрійської співпраці).

Участь

1. БГ-46Ф: “Нові гени актинобактерій, що контролюють продукцію і стійкість до антибіотиків-інгібіторів синтезу пептидоглікану ”, 2017 р., МОН України.

2. М/18-2017: “Плейотропні транскрипційні регулятори родини AdpA як знаряддя відкриття нових природних біоактивних сполук”, 2017 р., МОН України.
3. R03TW009424 “Enabling biotechnologies to generate novel phosphoglycolipid antibiotics” Грант отримано у межах програми фонду Фогарті, що фінансується Національними Інститутами Здоров’я США (американський партнер проекту – лабораторія проф. С. Уокер, Гарвардський університет), 2014-2016.
4. Ф60/52-2016,“Рибосома як регуляторний елемент метаболізму: нове розуміння на основі підходів геномної інженерії”. У рамках міжнародного українсько-японського співробітництва. Термін виконання – 13.06.2016 – 25.12.2016.

Нагороди

2016 – стипендія від  Австрійської служби академічного обміну (OEAD), що передбачала стажування протягом місяця на кафедрі мікробіології, імунології та генетики в Університеті Відня, Австрія.
2015 – стипендія від Швейцарського національного наукового фонду ( Swiss National Science Foundation, SNSF) для трьохмісячного стажування у лабораторії Інституту екології при Університеті прикладних наук та мистецтв Північно-Західної Швейцарії, м. Базель.

2013 – індивідуальна стипендія Німецької служби академічних обмінів (DAAD), що передбачала двомісячне стажування в Гельмгольц-інституті фармацевтичних досліджень (Саарбрюкен, ФРН).

Методичні матеріали

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів “Біотехнологічні процеси і продуценти”.