Попович М.

Публікації

Finiuk NS, Popovych MV, Shalai YaR, Mandzynets’ SM, Hreniuh VP, Ostapiuk YuV, Obushak
MD, Mitina N. E, Zaichenko OS, Stoika RS, Babsky AM. Antineoplastic activity in vitro of 2-
amino-5-benzylthiasol derivative in the complex with nanoscale polymeric carriers. Cytology
and Genetics, 55 (1): 19–27, 2021
2. Shalai YaR, Popovych MV, Mandzynets SM, Hreniukh VP, Finiuk NS, Babsky AM Prooxidant
and antioxidant processes in lymphoma cells under the action of pyrazolopyrimidine
derivative Biol. Stud. 14(4): 15–22, 2020 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1404.635
3. Shalai YaR, Popovych MV, Kulachkovskyy OR, Hreniukh VP, Mandzynets SM, Finiuk NS,
Babsky AM. Effect of novel 2-amino-5-benzylthiazole derivative on cellular ultrastructure and
activity of antioxidant system in lymphoma cells. Biol. Stud., 2019; 13(1): 51-60
4. Політило О.В., Фінюк Н.С., Попович М.В., Шалай Я.Р., Мітіна Н.Є., Заіченко О.С.,
Стойка Р.С. Бабський А.М. Цитотоксичність похідного тіазолу в комплексі з
нанорозмірними полімерними носіями. Молодь і поступ біології: Збірник тез ХVI
Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 27– 29 квітня 2020 р. –
Львів, 2020.
5. Капран С., Попович М., Шалай Я., Гренюх В., Бабський А. Зміни мембранного
потенціалу мітохондрій клітини лімфоми за дії похідного тіазолу піразолопіримідину.
Молодь і поступ біології: Збірник тез ХVI Міжнародної наукової конференції студентів та
аспірантів, Львів, 27– 29 квітня 2020 р. – Львів, 2020.
6. Кузьма М. В., Мітек Д. В., Шалай Я. Р., Мандзинець С. М., Попович М. В., Тимофєєв О.
О., Гренюх В. П., Бабський А. М. Ефект похідного 5-бензил-2-амінотіазолу на про- й
антиоксидантний стан клітин печінки здорових мишей і мишей-пухлиноносіїв лімфоми.
Молодь і поступ біології: Збірник тез ХV Міжнародної наукової конференції студентів та
аспірантів, Львів, 9–11 квітня 2019 р. – Львів, 2019.
7. 2. Мітек Д. В., Кузьма М. В., Шалай Я. Р., Мандзинець С. М., Попович М. В., Гренюх В.
П., Бабський А. М вплив ловців активних форм оксигену на супероксиддисмутазну
активність клітин лімфоми за дії похідного тіазолу. Молодь і поступ біології: Збірник тез
ХV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 9–11 квітня 2019 р.
– Львів, 2019.

Біографія

Народилася 26 вересня 1995 року в м. Стрий. Закінчила Стрийську
загальноосвітню школу №2 з відзнакою.
З 2012 по 2018 р. навчалась на кафедрі біофізики та біоінформатики біологічного
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2018 році здобула ступінь магістра біології з відзнакою.
З 2018 – аспірантка кафедри біофізики та біоінформатики. Виконує дисертаційну роботу у
межах держбюджетної теми «Механізми подолання резистентності та підвищення
ефективності протипухлинної дії похідних тіазолу в комплексі з нанорозмірними
полімерними носіями»
З 2019 – старший науковий консультант міжнародного проекту «Наукові розвідки і аналіз
трендів у біотехнології та розробці ліків»