Попович М.

Посада: аспірант кафедри біофізики та біоінформатики

Електронна пошта: popovych.marta@gmail.com

Публікації

Finiuk NS, Popovych MV, Shalai YaR, Mandzynets’ SM, Hreniuh VP, Ostapiuk YuV, Obushak
MD, Mitina N. E, Zaichenko OS, Stoika RS, Babsky AM. Antineoplastic activity in vitro of 2-
amino-5-benzylthiasol derivative in the complex with nanoscale polymeric carriers. Cytology
and Genetics, 55 (1): 19–27, 2021
2. Shalai YaR, Popovych MV, Mandzynets SM, Hreniukh VP, Finiuk NS, Babsky AM Prooxidant
and antioxidant processes in lymphoma cells under the action of pyrazolopyrimidine
derivative Biol. Stud. 14(4): 15–22, 2020 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1404.635
3. Shalai YaR, Popovych MV, Kulachkovskyy OR, Hreniukh VP, Mandzynets SM, Finiuk NS,
Babsky AM. Effect of novel 2-amino-5-benzylthiazole derivative on cellular ultrastructure and
activity of antioxidant system in lymphoma cells. Biol. Stud., 2019; 13(1): 51-60
4. Політило О.В., Фінюк Н.С., Попович М.В., Шалай Я.Р., Мітіна Н.Є., Заіченко О.С.,
Стойка Р.С. Бабський А.М. Цитотоксичність похідного тіазолу в комплексі з
нанорозмірними полімерними носіями. Молодь і поступ біології: Збірник тез ХVI
Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 27– 29 квітня 2020 р. –
Львів, 2020.
5. Капран С., Попович М., Шалай Я., Гренюх В., Бабський А. Зміни мембранного
потенціалу мітохондрій клітини лімфоми за дії похідного тіазолу піразолопіримідину.
Молодь і поступ біології: Збірник тез ХVI Міжнародної наукової конференції студентів та
аспірантів, Львів, 27– 29 квітня 2020 р. – Львів, 2020.
6. Кузьма М. В., Мітек Д. В., Шалай Я. Р., Мандзинець С. М., Попович М. В., Тимофєєв О.
О., Гренюх В. П., Бабський А. М. Ефект похідного 5-бензил-2-амінотіазолу на про- й
антиоксидантний стан клітин печінки здорових мишей і мишей-пухлиноносіїв лімфоми.
Молодь і поступ біології: Збірник тез ХV Міжнародної наукової конференції студентів та
аспірантів, Львів, 9–11 квітня 2019 р. – Львів, 2019.
7. 2. Мітек Д. В., Кузьма М. В., Шалай Я. Р., Мандзинець С. М., Попович М. В., Гренюх В.
П., Бабський А. М вплив ловців активних форм оксигену на супероксиддисмутазну
активність клітин лімфоми за дії похідного тіазолу. Молодь і поступ біології: Збірник тез
ХV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 9–11 квітня 2019 р.
– Львів, 2019.

Біографія

Народилася 26 вересня 1995 року в м. Стрий. Закінчила Стрийську
загальноосвітню школу №2 з відзнакою.
З 2012 по 2018 р. навчалась на кафедрі біофізики та біоінформатики біологічного
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2018 році здобула ступінь магістра біології з відзнакою.
З 2018 – аспірантка кафедри біофізики та біоінформатики. Виконує дисертаційну роботу у
межах держбюджетної теми «Механізми подолання резистентності та підвищення
ефективності протипухлинної дії похідних тіазолу в комплексі з нанорозмірними
полімерними носіями»
З 2019 – старший науковий консультант міжнародного проекту «Наукові розвідки і аналіз
трендів у біотехнології та розробці ліків»