Семочко Олена Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: olena.semochko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Публікації

  1. Юшина О. Перекисне окиснення ліпідів і мембранний транспорт у зародках холоднокровних / О. Юшина // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2009, – вип. 49. – С. 3 – 12.
  2. Морфологічні зміни зародків та личинок в’юна Misgurnus fossilis L. за дії світлодіодів із синім типом світла / О. Семочко, М. Бура, С. Мандзинець та ін. // Вісник Харківського університету ім. В. Н. Каразіна. Серія Біофізичний вісник. – 2010. – вип. 24, № 1. – С. 103 – 110.
  3. Аналіз впливу синього світла на активність Na+, K+-залежної, Mg2+-активованої АТФази плазматичних мембран зародків в’юна / О. Семочко, С. Мандзинець, М. Бура та ін. // Експ. та клін. фізіологія і біохімія. – 2011. – № 4. – С. 25 – 33.
  4. Перекисне окиснення ліпідів зародків в’юна за умов впливу синього та зеленого випромінювання / О. Семочко, С. Мандзинець, М. Бура та ін. // Фотобіологія та фотомедицина – 2011. – Т. 8, № 2. – С. 82 – 87.
  5. Яремчук М.М. Кінетичні характеристики Nа+, K+-АТФази зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, С.М. Мандзинець, О.М. Семочко, М.В. Бура // VIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери»: Харків, 2013. – С. 30–31.
  6. Яремчук М.М. Активність ензимів антиоксидантного захисту зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, О.М. Семочко, Д.І. Санагурський // Наукова конференція молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2014». – Київ, 2014. – С. 14.
  7. Тарновська А.В. Аналіз спермограм чоловіків середньої вікової групи (30-39 років) при тератозооспермії та астенозооспермії / Тарновська А.В., Генега А.Б., Семочко О.М., Яремчук М.М., Яцків О.М. // Молодий вчений, №9 (61), 2018 р. – С. 286-289.
  8.  Тарновська А.В. Перекисне окиснення ліпідів у зародках в’юна протягом раннього ембріогенезу за впливу антибіотику фторхінолонового ряду бороцину / Тарновська А.В., Генега А.Б.,Семочко О.М., Яремчук М.М. // Молодий вчений, №9 (61), 2018 р. – С. 290-293.
  9. Тарновська А. В. Морфологічні зміни у зародках в’юна Misgurnus fossilis L. за дії антибіотиків класу фторхінолонів / А. В. Тарновська, А. Б. Генега, О. М. Семочко, М. М. Яремчук// Молодий вчений. – 2019. – № 3 (67). – С. 218–223.
  10. Яремчук М. М. Вміст вторинних продуктів ліпопероксидації у зародках в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М. М. Яремчук, О.М. СЕМОЧКО, А.Б. ГЕНЕГА, М.В. ДИКА, А.В. ТАРНОВСЬКА, Ю.Г. ШКОРБАТОВ , Д.І. САНАГУРСЬКИЙ, О.М. ЩЕБЕНТОВСЬКА, А.К. КОСТИНЮК // ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА КЛІНІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ. – 2020. – №2 (90). С. 30–35.

Біографія

Народилась 29 листопада 1985 року у місті Львові.

1991 – 2002 навчалась у Магерівській загальноосвітній школі.

2002 – 2007- навчалась на кафедрі біофізики та біоінформатики біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2007 – 2011 – аспірантка кафедри біофізики та біоінформатики Львівського національного університету імені Івана Франка

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему  ” Функціонування Na+, K+-помпи та процеси ліпопероксидації у зародках в’юна за умов електромагнітного випромінювання “. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.