Яворницька Ірина Василівна

Публікації

Наукові публікації за 2009 р.:
Праці, що вийшли з друку:
Статті:
Статті у вітчизняних фахових виданнях

  1. Яворницький В. І. Угруповання грунтової мезофауни як структурнофункціональний елемент ялицевих лісів Верхньодністрянських Бескидів / Яворницький В. І., Яворницька І. В. // Наук. зап. Державного природознавч. музею. Вип. 25. – 2009. – С.183-192.
  2. Яворницька І. В. Видове різноманіття угруповань грунтових енхітреїд (Enchytraeidae, Oligochaeta) лісових екосистем Верхнього Дністра / Яворницька І. В. // Наук. зап. Державного природознавч. музею. Вип. 25. – 2009. – С.177-182.

Тези доповідей:
Тези доповідей на міжнародних конференціях

  1. Яворницкая И. В. Сообщества энхитреид (Oligochaeta, Enchytraeidae) как структурный элемент лесных экосистем Басейна Верхнего Днестра / Яворницкая И. В. // Материалы ХV Всероссийского совещания по почвенной зоологии «Проблемы почвенной зоологии», (Москва, 17-21 ноября 2008 г.). – Москва : Т-во научных изданий КМК, 2008. – С.118-119.
  2. Яворниций В. И. Биоразнообразие сообществ почвенных беспозвоночных лесных и послелесных экосистем Сколевских Бескидов (Украинские Карпаты) / Яворницкий В. И., Яворницкая И. В. // Материалы ХV Всероссийского совещания по почвенной зоологии «Проблемы почвенной зоологии», (Москва, 17-21 ноября 2008 г.). – Москва : Т-во научных изданий КМК, 2008. – С.119-121.
  3. Яворницкий В. И. Сообщества почвенных беспозвоночных пихтовых лесов Верхнеднестровских Бескидов / Яворницкий В. И., Меламуд В. В., Капрусь И. Я., Яворницкая И. В. // Материалы ХV Всероссийского совещания по почвенной зоологии «Проблемы почвенной зоологии», (Москва, 17-21 ноября 2008 г.). – Москва : Т-во научных изданий КМК, 2008. – С.121-123.
  4. Яворницкий В. И.Антропогенная динамика биогеоценозов и трансформация сообществ почвенных беспозвоночных в Сколевских Бескидах (Украинские Карпаты) / Яворницкий В. И., Яворницкая И. В. // Вторая Всероссийская конференция «Биогеография почв», посвящонная 70-летию со дня рождения чл.-корр. РАР Д.А. Криволуцкого : тезисы докладов, (Москва, 28-30 сентября 2009 г.) – Москва, 2009. – С.92.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

  1. Яворницька І. В. Структурно-функціональна організація та споживання енергії угрупованнями грунтових безхребетних дубових лісів долини верхів’я басейну Дністра / Яворницька І. В.,
  2. Яворницький В. І. // Материали Всеукраїнської наукової конференції «Зоологічна наука у сучасному суспільстві», присвяченій 175-річю заснування кафедри зоології, (Київ-Канів, 15-18 вересня 2009 р.). – Київ-Канів : Фітосоціоцентр, 2009. – С.507-511.

Біографія

У 2004 р. закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, а в 2007 р. – аспірантуру при кафедрі зоології. Тема кандидатської дисертації: «Угроповання грунтових енхітреїд (Enchytreidae, Oligochaeta), як структурний елемент в лісових екосистемах басейну Верхнього Дністра»