29 березня 2023 року відбувся семінар «Шляхи удосконалення освітніх програм за предметними спеціальностями 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 014.15 Середня освіта (Природничі науки) на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти»

30.03.2023 | 21:15

29 березня 2023 року в рамках роботи семінару «Шляхи удосконалення освітніх програм за предметними спеціальностями 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 014.15 Середня освіта (Природничі науки) на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти» завідувач кафедри ботаніки Віталій Гончаренко представив доповідь «Стандарт вищої освіти України: галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)».
Організаторами семінару виступили:
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Рівненський державний гуманітарний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка.
Співорганізатори семінару були:
Запорізький національний університет
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.
Напрямки роботи:
1) Перелік компетентностей спеціальностей 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями «Біологія та здоров’я людини» та
«Природничі науки») ОР «Бакалавр», «Магістр».
2) Перелік програмних результатів навчання для предметних спеціальностей «Біологія та здоров’я людини» та «Природничі науки»
3) Формування освітніх компонентів освітніх програм у реалізації загальних та фахових компетентностей і досягнення програмних результатів навчання здобувачів
Спікери:
Гончаренко Віталій Іванович, кандидат біологічних наук, завідувач кафедри ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка, гарант освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого рівня вищої освіти, розробник проєкту

Грицай Наталія Богданівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Рівненського державного гуманітарного університету, гарант освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» другого рівня вищої освіти

Степанюк Алла Василівна, доктор педагогічних наук, професор загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, гарант освітньої програми «Середня освіта (Природничі науки)» другого рівня вищої освіти

Міронець Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

До роботи семінару долучились низка науково-педагогічних працівників із закладів вищої освіти України, які зацікавлені у якісній підготовці фахівців природничого напряму для Нової української школи. Відбулося детальне обговорення запропонованих проєктів Стандарту, дискусія щодо освітніх компонент та реалізації ОПП в майбутньому, напрямків діяльності щодо забезпечення якісного освітнього процесу. За результатами роботи семінару підготовлено конструктивні пропозиції щодо вдосконалення стандартів за спеціальністю «014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)»