30 січня 2024 року професор Мойсієнко Іван прочив лекцію на тему «Кургани як рефугіуми степової флори в агроландшафті України»

02.02.2024 | 13:46

30 січня 2024 року для здобувачів першого (бакалаврського) рівня ОПП «Біологія» ст. групи БЛБ-31, ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», для здобувачів другого (магістерського) рівня ОПП «Ботаніка» завідувачем кафедри ботаніки Херсонського національного університету доктором біологічних наук, професором Мойсієнко Іваном була прочитана лекція на тему «Кургани як рефугіуми степової флори в агроландшафті України». Лектор продемострував, що кургани досить часто трапляються на території України, звернув увагу на флору і рослинність. Кургани є цінними осередками степової рослинності, мають значне фіторізноманіття, на їх територіях спостерігається явище острівного ефекту.