8 листопада 2022 року відбулася фінальна асамблея за результатами виконання проєкту «Responsible research and innovation grounding practices in BIOSciences (RESBIOS)»

08.11.2022 | 23:51

8 листопада 2022 року відбулася фінальна асамблея за результатами виконання проєкту «Responsible research and innovation grounding practices in BIOSciences (RESBIOS)» («Діяльність, що забезпечує відповідальність у наукових дослідженнях та впровадження інновацій у біологічних науках») програми Horizon 2020. Виконавцями проєкту були 12 інституцій з 11 країн, які об’єдналися у консорціум: кафедра біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна), факультет сільського господарства Загребського університету (Хорватія), кафедра молекулярної біології та генетики Університету Фракії імені Демокріта (Греція), Іспанська Національна Наукова Рада (Іспанія), «Знання та інновації (K&I) – школа соціології та міждисциплінарних досліджень» (Італія), Європейська асоціація наукових подій (Австрія), факультет біології та хімії Бременського Університету (Німеччина), міжуніверситетський факультет біотехнології Гданського університету (Польща), «Агробіоінситут» (Болгарія), кафедра біорізноманіття університету Приморська (Словенія), Датський центр досліджень і дослідницької політики Орхуського Університету (Данія) та координатори проєкту – кафедра біології Університету Тор Верґата (Італія).

Головною метою проєкту RESBIOS було впровадження практики відповідальних досліджень та інновацій у чотирьох організаціях, що здійснюють дослідження в галузі біологічних наук, серед яких Львівський національний університет імені Івана Франка. Комплекс підходів, спрямований на досягнення змін у сферах освіти, гендерної рівності, етики відповідальності дослідників та академічної доброчесності, відкритого доступу до знань, залучення громадськості до наукових досліджень, модернізації менеджменту та управління у галузі біологічних наук було впроваджено у практику діяльності нових учасників проєкту за допомогою зворотного зв’язку та досвіду партнерів-менторів, залучених у виконання проєкту.

До виконання проєкту були залучені завідувачка кафедри біохімії, професорка Наталія Сибірна, доцентки кафедри біохімії доцент Олена Стасик, Марія Нагалєвська та Марія Сабадашка, які виступили на фінальній асамблеї з доповідями про головні здобутки та перспективи подальших інституційних змін, які ґрунтуються на впровадженні в освітній процес практики відповідальних досліджень та інновацій. Зокрема, доповідачки розповіли про семінари, круглі столи, дві Літні школи та започаткований відеоблог, які дадуть змогу студентам закладів вищої освіти, старшокласникам та вчителям отримати відкритий доступ до наукової інформації та методик, що використовуються в експериментальних дослідженнях на кафедрі біохімії.

Результати, отримані впродовж виконання проєкту, є підґрунтям для довготривалих змін у трьох ключових напрямках: впровадження неформальної освіти на кафедрі біохімії, популяризація біологічної науки серед громадськості, поглиблення засад академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу на біологічному факультеті.

В обговоренні здобутків колективу кафедри біохімії, що виконував проєкт RESBIOS і презентував Львівський національний університет імені Івана Франка міжнародній науковій спільноті, виступили представники топ-менеджменту Університету та біологічного факультету, а саме проректор з наукової роботи академік Роман Гладишевський, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Віталій Кухарський, декан біологічного факультету Ігор Хамар та заступник декана з навчально-методичної роботи Віталій Гончаренко. Також в обговоренні взяли участь студенти та аспіранти біологічного факультету. До зустрічі долучилися зовнішні стейкхолдери – вчителька біології Львівської середньої загальноосвітньої школи східних мов та східних бойових мистецтв “Будокан” з поглибленим вивченням іноземних мов з українською мовою навчання Мар’яна Люта та косметолог, викладач школи естетики та здоров’я «Нова Ти» Софія Чайка. Виступаючі наголосили на важливості виконання таких проєктів і їхній позитивний вплив на освітній і науковий потенціал українських університетів, популяризацію науки у суспільстві, запровадження практик неформальної та інформальної освіти не лише в середніх загальноосвітніх школах, але й у ЗВО. Раціональний баланс між формальною та неформальною освітою зрештою позитивно вплине на соціально-економічний розвиток країни та демократизацію суспільства, розширить доступність освіти для всіх громадян, які бажають навчатися. Окремої уваги заслуговує ще один доробок виконавців проєкту – «Етичний кодекс здобувача вищої освіти біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка». У цьому кодексі зібрано нормативні документи щодо правил академічної доброчесності, норм поведінки під час роботи з біологічними об’єктами, вимог до оформлення наукових праць учасників освітнього процесу та дослідників біологічних науково-дослідних лабораторій.

Створені в рамках RESBIOS інструменти інформальної та неформальної освіти, засоби популяризації біологічної науки, мережа контактів зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів є надзвичайно актуальними сьогодні в умовах викликів і невизначеності, спровокованих пандемією Covid-19 та війною, розв’язаною росією проти України.

Колектив кафедри біохімії та всі учасники асамблеї висловили щиру подяку та шану нашим захисникам і захисницям за змогу навчатися, працювати, розвиватися та творити на благо України!