Абітурієнту! Знайомство з освітніми програмами – III

31.07.2022 | 18:50

Привіт, абітурієнти💛

Сьогодні поговоримо про нашу наступну спеціальність – 101 Екологія☘️

Ми підготували для Вас відео-знайомство з цією освітньою програмою, переглянути можете за посиланням🔽

📚Метою програми є підготовка висококваліфікованих професійних екологів, здатних розв’язувати
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі екології, охорони довкілля та сталого
природокористування, що передбачає застосування теорій та методів міждисциплінарних наук🌿

📃Програма спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями та навичками екологічних досліджень, враховує новітні вимоги щодо зв’язку теоретичних положень та їхнім застосуванням через проходження навчальних і виробничих практик; формує фахівців із екологічним способом мислення та свідомістю👩‍💼🧑‍💼

🧑‍🎓👩‍🎓Випускники отримують затребувані ринком праці професійні навички до розв’язання конкретних екологічних проблем, зокрема, збереження біорізноманіття та інших компонентів екосистем в умовах антропогенного навантаження та глобальних змін клімату🌎

📍За цією спеціальністю є лише денна форма навчання.

📍Ліцензійний обсяг: 65 місць

📍 Кількість бюджетних місць: 35

📍Вартість навчання: 27436 грн
(за рік)

📍Термін навчання: 4 роки

📍Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту/ЗНО)

УКРАЇНСЬКА МОВА
k= 0,30; m= 100

МАТЕМАТИКА
k= 0,35; m= 100

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
k=0,35; m= 100

(k= коефіцієнт предмету; min= мінімальна кількість балів для участі в конкурсі)

До зустрічі у стінах нашого факультету!

З любов’ю, Студентська рада🤍