БЛБ-23(1), Лабораторні роботи з курсу «Біохімія»

13.02.2022 | 17:04

Лабораторні роботи з курсу «Біохімія» для студентів групи БЛБ-23(1) відбуватимуться за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aFBL4YfNjEyMozr_BNlmV1a4xP5M3gnuQkqLZH1Jrp4I1%40thread.tacv2/1644390207279?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2252df8068-c504-4d3a-ba6b-5fee2a90978f%22%7d