Для підняття бойового духу науково-педагогічних працівників Університету

13.01.2021 | 12:01
Зловив якось викладач ЗВО рибку. А вона виявилася золотою. І почала благати золота рибка: “Відпусти мене, навчена людина !!!! Все, що попросиш – виконаю!”
Недовго думаючи, сказав їй викладач: “Склади мені робочі програми з усіх дисциплін, не забудь про освітні програми, щоб кожна компетенція була охоплена, міжпредметні зв’язки щоб реалізовувалися, література була актуальною, СРС деталізована за видами діяльності і щоб можна було виміряти, як формуються компетенції. Тааак, щоб все було в Силабусі відображено.
Заповни також індивідуальний план викладача і журнали взаємовідвідувань, консультації. Склади план профорієнтаційної роботи, план куратора-тьютора і застосуй всі необхідні профілактичні заходи, щоб студенти та слухачі були толерантними і без пропусків відвідували заняття і, не доведи Господи, щоб мали академічні заборгованності та потрапляли під відрахування.
До того ж продумай, як забезпечити якісний набір на наступний рік і працевлаштування кожного випускника цього року, щоб показники ефективності були виконані. Відправ студентів на практику і про дуальну освіту не забудь. Підготуй статті в Scopus та Web of Science . І все це зроби терміново. І ще – не випусти з уваги електронні журнали та он-лайн лекції, а також контент на сайті, сторінку у FB. Не забувай при цьому про якісну підготовку до лекцій, семінарів і практичних занять, участь у методичних і наукових семінарах, конференціях.
Тааак, і ще – про заявки на гранти не забудь …. “
І відповіла золота рибка не роздумуючи: “СМАЖ !!!!!!!”
Автор невідомий. Якщо знайдемо автора цієї чудової притчі, обов’язково вкажемо ім’я