Графік  написання контрольних робіт з”Анатомії і морфології вищих рослин”

30.04.2020 | 19:05

Графік  написання контрольних робіт за темами лабораторних занять з курсу “Анатомія і морфологія вищих рослин”

06.05.2020 – Заняття 11. Галуження і наростання пагона. (доступ з 9.00)
07.05.2020 – Заняття 12. Метаморфози пагона та його частин. (доступ з 9.00)