Інформація для вступників до магістратури на спеціальність 101 Екологія

19.05.2021 | 14:35
Навчаючись на кафедрі екології, Ви зможете розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. Ми навчаємо іти в ногу з сучасними технологіями науково-дослідної діяльності, впроваджувати в практику екоосвітньої дільності педагогічні інновації і науковий досвід та вчитись раціонально використовувати природні ресурси відповідно до основних засад сталого розвитку суспільства, вміти оцінювати глобальні загрози біорізноманіттю.
 Підготовка магістрів передбачає поглиблення знань і практичних навичок використання іноземних мов за фахом та створення умов для академічної мобільності і навчання у провідних вищих навчальних закладах України та в зарубіжних навчальних закладах.
 Екологи потрібні як у науково-дослідних інститутах, так і в природоохоронних чи освітніх організаціях, а також на промислових підприємствах. Еколог- перспективна професія!
Деталі на сайті
https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/admission-requirements-for-the-master-degree/