Інформація щодо ДВВС “СТРЕС: біологічні та соціальні аспекти”

10.02.2022 | 17:24

Інформація для студентів 3 курсу, що обрали загальноуніверситетський ДВВС у 2 сем. 2021/2022 н.р. “СТРЕС: біологічні та соціальні аспекти”.

Лектор – доц. Бура Марта Володимирівна
marta.bura@lnu.edu.ua

Курс відбуватиметься дистанційно (до 25 лютого 2022 ) на платформі Zoom.

Канал Telegram для оперативної комунікації  https://t.me/biolnu

Розподіл на збірні групи наведено в електронному курсі “СТРЕС:БСА” на платформі Moodle: додано посилання на практичні (у четвер) та лекційні заняття (по знаменнику у понеділок).

Група 1 – Біологічний факультет (практичне заняття у четвер на ІІІ парі (о 11.50) по знаменнику)

Група 2 – факультет Міжнародних відносин та Юридичний (практичне заняття у четвер на ІІІ парі (о 11.50) по чисельнику)

Група 3 – Філософський, Філологічний, Географічний, Економічний, Історичний, Фізичний, Механіко-математичний факультет, факультет Культури та мистецтв, Журналістики, Електроніки, Іноземних мов, Прикладної математики, Факультет управління фінансами та бізнесу  (практичне заняття у четвер на ІV парі (о 13.30)  по знаменнику)