Інклюзивне навчання

05.04.2020 | 21:42

На сторінці курсу «Інклюзивне навчання» у Moodle розміщено матеріали для дистанційного навчання для студентів денної форми навчання спеціальності 014 «Середня освіта» (викладач Масловська О.Д., асист. кафедри мікробіології)