Лекція Сеньківа Віктора Миколайовича – Методи фізико-хімічної очистки стічних вод

03.10.2022 | 11:09

У вівторок (04.10.2022) в 13.30 у платформі ZOOM для здобувачів спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів освіти відбудеться лекція Сеньківа Віктора Миколайовича, кандидат технічних наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін, географії та екології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на тему: Методи фізико-хімічної очистки стічних вод.