Консультація з курсу біохімія (заочна форма навчання 2 курс)

25.05.2022 | 14:25

Консультація з курсу “Біохімія” для студентів 2 курсу заочної форми навчання відбудеться 27.05.2022 о 17.00 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_WaAR8BX6CsoStVo6K916ebSh71yUdniL54xHPlIeLE1%40thread.tacv2/1653477774174?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b5ece9ed-0185-480d-970d-729d9e50efae%22%7d