Курс «Біохімія» (Група БЛБ-21з)

11.01.2024 | 13:54

Заняття з курсу «Біохімія» для студентів другого курсу біологічного факультету заочної форми навчання відбуватимуться за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_WaAR8BX6CsoStVo6K916ebSh71yUdniL54xHPlIeLE1%40thread.tacv2/1704970464626?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b5ece9ed-0185-480d-970d-729d9e50efae%22%7d

Перша лекція відбудеться 13.01.2024 о 13.30