Курс «Біохімія» заочна форма навчання 2 курс

09.01.2022 | 12:16

Заняття з курсу «Біохімія» для студентів  другого курсу біологічного факультету заочної форми навчання відбуватимуться за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_WaAR8BX6CsoStVo6K916ebSh71yUdniL54xHPlIeLE1%40thread.tacv2/1641722605821?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b5ece9ed-0185-480d-970d-729d9e50efae%22%7d

Перша лекція відбудеться 10.01.2022 о 11.50