Курс «Молекулярно-клітинні основи імунітету» 4 курс (заочна форма навчання)

10.01.2023 | 10:45

Заняття з курсу «Молекулярно-клітинні основи імунітету» для студентів четвертого курсу ОС бакалавр біологічного факультету заочної форми навчання відбуватимуться за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3T1em2rXJ6A9eZMihXyT4r7FqyFIpseRdn8aF7hLAA41%40thread.tacv2/1673340170824?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b5ece9ed-0185-480d-970d-729d9e50efae%22%7d

Перша лекція відбудеться 11.01.2023 о 10.10