Лабораторні роботи з курсу “Біохімія” група БЛБ-24(2)

08.02.2022 | 15:10

Лабораторні роботи  з курсу “Біохімія”, відбуватимуться згідно з розкладом на платформі MSTeams за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3avDHYG5UGFjtu6Jygkneos28OcNl5tIbRrqRZitf6DkU1%40thread.tacv2/1644323704026?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b5ece9ed-0185-480d-970d-729d9e50efae%22%7d