Лекції та практичні роботи з курсу «Моніторинг продуктів харчування та лікарських препаратів»

18.10.2022 | 11:53

Лекції та практичні роботи з курсу «Моніторинг продуктів харчування та лікарських препаратів» для групи БЛБ-16М відбуватиметься згідно розкладу на платформі MS Teams за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af4a667d318ff475eae745163ed2ee69c%40thread.tacv2/1665127683921?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b5ece9ed-0185-480d-970d-729d9e50efae%22%7d