Лекції та лабораторні роботи з курсу «Біохімія»

13.10.2022 | 09:10

Лекції та лабораторні роботи з курсу «Біохімія» для спеціальності «Середня освіта/Біологія та здоров’я людини» група БЛО-21 відбуватиметься згідно розкладу на платформі MS Teams за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0fb9e5de0efd4481993a518bc020e646%40thread.tacv2/1664786861421?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b5ece9ed-0185-480d-970d-729d9e50efae%22%7d