Лекції з курсу “Біологічна криміналістика: слідами злочинця”

06.02.2022 | 20:26

Шановні слухачі курсу ДВВС “Біологічна криміналістика: слідами злочинця”,

лекції відбуватимуться по знаменнику у четвер на ІV парі (з 13.30 до 14.50) на платформі MS Office 365 Teams за відсиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa030faf9eb1e4935b78cbccddad07932%40thread.tacv2/1644171653346?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%226f6e7896-e844-43e5-ad59-8e00ac5d06fa%22%7d