Лекції з курсу “Молекулярна біологія” для груп БЛБ-31, БЛБ-32, БЛБ-33

14.02.2023 | 13:34

Лекції з курсу “Молекулярна біологія” для студентів груп БЛБ-31, БЛБ-32, БЛБ-33 відбуватимуться щоп`ятниці на І парі (8.30-9.50 год) на платформі Teams за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3andWBtOCr0XgEHVYhUesYODQ1_JXeeOi5fdKnSca6SAA1%40thread.tacv2/1676374313945?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2252df8068-c504-4d3a-ba6b-5fee2a90978f%22%7d