Лекції з курсу “Стратегія енергетичного обміну живих систем”

13.02.2023 | 13:41

Лекції з курсу “Стратегія енергетичного обміну живих систем”, відбуватимуться у вівторок на І парі на платформі MSTeams за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0c30057944b6439b8f05656039297c27%40thread.tacv2/1676275891353?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b5ece9ed-0185-480d-970d-729d9e50efae%22%7d