Молекулярна біологія

08.02.2022 | 19:20

Лекції з курсу “Молекулярна біологія” для груп БЛБ-31 і БЛБ-32 відбуватимуться на платформі MS Teams за посиланням : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aRRMBk2QKDAWHeijTpXZOAsNwb-1cU0A2thPl86rOO0s1%40thread.tacv2/1644337275690?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2252df8068-c504-4d3a-ba6b-5fee2a90978f%22%7d

Практичні заняття з курсу “Молекулярна біологія” для груп БЛБ-31 і БЛБ-32 відбуватимуться на платформі MS Teams за посиланням : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aRRMBk2QKDAWHeijTpXZOAsNwb-1cU0A2thPl86rOO0s1%40thread.tacv2/1644337218546?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2252df8068-c504-4d3a-ba6b-5fee2a90978f%22%7d