Молекулярна біологія 3 курс заочна форма навчання

09.01.2024 | 18:27

10.01.2024 р. об 11.50 год розпочнеться лекція з курсу “Молекулярна біологія” для студентів 3 курсу заочної форми навчання на платформі Teams

Координати зустрічі:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUyvJvlKd4ndkkKLrx6aPa8lwy9hx1HaI5iK0_-4cZoc1%40thread.tacv2/1704817462359?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2252df8068-c504-4d3a-ba6b-5fee2a90978f%22%7d