“Молодь і поступ біології”: Фізіологія людини і тварин, біомедицина.

28.04.2020 | 15:06

Секція Біофізики, Фізіології людини і тварин, біомедицини після короткої перерви продовжила онлайн засідання фізіологічними доповідями.

Заслухали наступні доповіді:

Високосова А. ОСОБЛИВОСТІ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ
ПОЛЯРНИКІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРОТКОЧАСНОГО ПОВІТРЯНОГО
ОХОЛОДЖЕННЯ (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна):

Галан С.М., (Мазур Г.М., Мерлавський В.М., Манько Б.О., Манько В.В.) ВПЛИВ
ЕТАНОЛУ IN VITRO НА ДИХАННЯ ГЕПАТОЦИТІВ ЗА ОКИСНЕННЯ ГЛЮКОЗИ,
ПІРУВАТУ АБО МОНОМЕТИЛСУКЦИНАТУ (Львівський національний університет імені
Івана Франка, Україна):

1,2Lukashchuk O., (1,2Ostapiv R., 3Samaryk V. Ya.) INFLUENCE OF DEXTRINTAURINE ASSOCIATE ON FREE AMINO ACID CONCENTRATION IN RAT BLOOD PLASMA (1Ivan Franko National University of Lviv, 2State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, 3Lviv Polytechnic National University,Ukraine):

Мельник Р., (Сарабун В., Гренюх В., Іккерт О., Бабський А.) ВПЛИВ ПОХІДНОГО
ПІРАЗОЛОПІРИМІДИНУ НА МАСУ І ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ МИШЕЙ ІЗ ЛІМФОМОЮ
NK/LY (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна):

Стойко А.-М., (Гіркова С., Гренюх В., Іккерт О., Бабський А.) ВПЛИВ
ПОХІДНОГО БЕНЗОФУРАНУ НА МАСУ І ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ МИШЕЙ ІЗ
ЛІМФОМОЮ NK/LY (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна):

Сударенко Ю., (Наглов О.В.) БІОЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ ГОЛОВНОГО
МОЗКУ ЛЮДИНИ І КОНЯ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ВЕРХОВОЮ ЇЗДОЮ (Харківський
національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна):

Тарнопольська О., (Котик О., Котлярова А., Марченко С.) ВПЛИВ РОКУРОНІЮ
БРОМІДУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ КАТІОННИХ КАНАЛІВ ВЕЛИКОЇ ПРОВІДНОСТІ
ЯДЕРНОЇ МЕМБРАНИ НЕЙРОНІВ ПУРКІНЬЄ МОЗОЧКА І КАРДІОМІОЦИТІВ
(Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, Україна):

Chipak S., (1Zub A., 1Manko B. O., 1,2Ostapiv R., 1Manko V. V.) INFLUENCE OF
SODIUM PYRUVATE ON PANCREATIC MORPHOLOGY AND AMINO ACID BLOOD
LEVELS IN RATS WITH ARGININE-INDUCED ACUTE PANCREATITIS (1Ivan Franko National University of Lviv, 2 State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal
Products and Feed Additives, Ukraine):

Швець В. АДРЕНОРЕАКТИВНІСТЬ ЕРИТРОЦИТІВ В УМОВАХ ТРИВАЛОГО
ВПЛИВУ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-2 ТА ЙОГО ІНГІБІТОРА ПІД ЧАС ФІЗИЧНОГО СТРЕСУ
(Херсонський державний університет, Україна):

Впереше мали змогу оцінити онлайн стендові доповіді:

Деркачов В., Березовський В., Дмитрів T.,Стрілець Н., Лилик М. ВПЛИВ
ВОДНИХ ВІДВАРІВ ІЗ КВІТІВ РОМАШКИ ТА МАРГАРИНУ НА СПОЖИВАННЯ ЇЖІ ТА
PУХОВУ АКТИВНІСТЬ У DROSOPHILA MELANOGASTER (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника», Україна):

Стрілець Н., Дмитрів T., Лилик М., Байляк M. ВПЛИВ ТВАРИННОГО ТА
РОСЛИННОГО ЖИРУ НА НАКОПИЧЕННЯ ЗАПАСНИХ ЛІПІДІВ У ПЛОДОВОЇ МУШКИ
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна):

1 місце:  1) Lukashchuk  O.,  Ostapiv  R.,  Samaryk  V.  Ya.  INFLUENCE  OF  DEXTRIN-TAURINE  ASSOCIATE  ON  FREE  AMINO  ACID  CONCENTRATION  IN  RAT  BLOOD PLASMA (Ivan Franko National University of Lviv, State Scientific-Research Control Institute of Veterinary  Medicinal  Products  and  Feed  Additives  ,  Lviv  Polytechnic  National  University, Ukraine).
                2) Тарнопольська О., Котик О., Котлярова А., Марченко С. Вплив рокуронію броміду  на  функціонування  катіонних  каналів  великої  провідності ядерної  мембрани  нейронів  пуркіньє    мозочка  і  кардіоміоцитів (Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, Україна).
                3) Chipak  S.,  Zub  A.,  Manko  B.  O.,  Ostapiv  R.,  Manko  V.  V.  Influence  of sodium  pyruvate  on  pancreatic  morphology  and  amino  acid  blood levels  in  rats  with  arginine-induced  acute  pancreatitis (Ivan  Franko National  University  of  Lviv,  State  Scientific-Research  Control  Institute  of  Veterinary  Medicinal Products and Feed Additives, Ukraine).
2 місце:  1) Сударенко  Ю.,  Наглов  О.В. Біоелектрична  активність  головного мозку  людини  і  коня  під  час  занять  верховою  їздою  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна).
3 місце  1) Високосова  А. Особливості  варіабельності  серцевого  ритму полярників  під  впливом  загального  короткочасного  повітряного  охолодження (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна).
               2) Галан С.М., Мазур Г.М., Мерлавський В.М., Манько Б.О., Манько В.В. Вплив етанолу  in  vitro  на  дихання  гепатоцитів  за  окиснення  глюкози, пірувату або монометилсукцинату (Львівський національний університет імені
Івана Франка, Україна).
1 місце стендові доповіді: 1) Деркачов  В.,  Березовський  В.,  Дмитрів  T.,Стрілець  Н.,  Лилик  М.  Вплив водних відварів із квітів ромашки та маргарину на споживання їжі та pухову  активність  у  Drosophila  melanogaster (ДВНЗ  «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника», Україна).
                                             2) Стрілець  Н.,  Дмитрів  T.,  Лилик  М.,  Байляк  M. Вплив  тваринного  та рослинного жиру на накопичення запасних ліпідів у плодової мушки (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна).