Молодь і поступ біології: Мікробіологія, вірусологія, імунологія

29.04.2020 | 01:10

Завершила роботу секція “Мікробіологія, вірусологія, імунологія”  у новому форматі на платформі Zoom. У роботі секції брали участь 33 учасники. Визначили переможців. Відео запис конференції доступний на сторінці Кафедра мікробіології біологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка у Фейсбуці.

УСНІ ДОПОВІДІ

1 місце

Кулик Я., Сіромолот А., Колибо Д. Порівняння антигенних властивостей рекомбінантних похідних дифтерійного токсину Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна).
Sovinska R., Dunich A., Mishchenko L., Lytvynova Y. Monitoring of gladiolus plantings in Kyiv, Poltava and Sumy regions for viral infections and identification of the pathogens (Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, Ukraine).

2 місце

Дуда О., Стахера І., Цегелик Г., Перетятко Т. Вплив органічних речовин на ріст і сульфідогенну активність сульфатвідновлювальних бактерій, виділених із різних відділів кишечника щурів, хворих на виразковий коліт (Львівський національний університет імені Івана Франка, ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія імені Андрея Крупинського”, Україна).

Кіїв Д., Яценко А., Картова Н., Станішевський І., КомаровськаПорохнявець О. Фунгіцидна активність тіосульфоестерів і їхніх композицій із ТВІН-80 (Національний університет «Львівська політехніка», Україна).

3 місце

Іщак О., Кулішко Н., Зіньковська В., Масловська О., Гнатуш С. Перекисне окиснення ліпідів бактерій Desulfuromonas acetoxidans ІМВ В-7384 за впливу кобальт хлориду (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна)

Лехнюк Н., Граб П.1, Боднар Л. , Конечний Ю. Вивчення протимікробної активності ґелевих антисептиків для рук (1Львівський національний університет імені Івана Франка, 2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна).

Сковородка М., Акуленко І., Суслов Г., Сергійчук Т., Толстанова А. Оксалатдеградувальна активність нововиділених штамів роду Lactobacillus (ННЦ «Інститут біології та медицини», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна).

 

CТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

1 місце

Добрянська І., Яворська Г., Мороз О., Гнатуш С., Квас І., Мудрікув Д. Вплив калій біхромату на відновлення сірковідновлювальними бактеріями Desulfuromonas sp. йонів нітрату й нітриту (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна).

Домша О., Яворська Г., Воробець Н.2, Свиденко Л. Антикандидозна активність ефірних олій із лавандинів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна).

Кулішко Н., Іщак О., Булка І., Комплікевич С., Масловська О., Гнатуш С. Окисна модифікація білків бактерій Rhodopseudomonas yavorovii IMB B-7620 за впливу ферум (III) цитрату (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна).

Радиш Н., Пошелюк А., Горшкова О., Волювач О. Біологічні властивості штаму бактерій Aeromonas ichthiosmia ONU552 – деструктора фенолу (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна).

2 місце

Кондратюк В., Галушка А. Оцінка здатності різних видів дріжджів до редукції хромату (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна).

Ханик Ю. О., Різун Г. М., Звір Г. І., Мороз О. М., Гнатуш С. О. Використання фототрофними зеленими сірковими бактеріями Chlorobium limicola IMB K-8 йонів нітриту як донора електронів аноксигенного фотосинтезу за впливу неорганічних забруднювачів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна).

3 місце

Войтович М., Цьома І., Гончаренко В., Перетятко Т. Вплив адвентивних видів рослин на чисельність ґрунтових мікроорганізмів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Белзький опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Україна).

Мудрікув Д., Яворська Г., Мороз О., Гнатуш С., Квас І., Добрянська І. Використання бактеріями Desulfuromonas sp. ферум (III) цитрату як акцептора електронів за впливу йонів нітрату та нітриту (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна).

Пошелюк А., Горшкова О., Радиш Н., Волювач О. Фенол-окиснювальна активність бактерій Bacillus subtilis (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна).

Квас І., Яворська Г., Мороз О., Гнатуш С., Добрянська І., Мудрікув Д. Вплив калій біхромату на використання бактеріями Desulfovibrio sp. йонів нітрату і нітриту як акцепторів електронів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна).