Монографія «Протипухлинні перспективи сульфуровмісних препаратів» за ред. проф. А. М. Бабського.

15.03.2022 | 16:40

У видавництві ЛНУ імені Івана Франка в рамках серії «Біологічні студії» побачила світ колективна монографія «Протипухлинні перспективи сульфуровмісних препаратів» [А. М. Бабський, В. П., Гренюх, О. С. Заіченко та ін.]; за ред. проф. А. М. Бабського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 112 с. – (Серія “Біологічні Студії”)

Видання має обмежений наклад у 150 примірників. Підручник рецензували академік НАН України, д-р біол. наук, проф. С. О. Костерін (Київ) і академік НАН України, д-р хім. наук, проф. В. І. Кальченко (Київ).
У монографії підведено підсумок шестирічної роботи колективу науковців кафедри біофізики та біоінформатики й кафедри фізіології людини і тварин ЛНУ імені Івана Франка у співпраці з провідними спеціалістами з різних галузей органічної та біологічної хімії, які інтенсивно та продуктивно працюють над проблемними питаннями сучасної онкології. Видання призначене для біологів, хіміків і медиків, яких цікавлять проблеми онкології та пошуки нових протипухлинних препаратів, а також для студентів і аспірантів медико-біологічного профілю.