Перше засідання підсекції “Екології, фізіології та біохімії рослин”

06.02.2023 | 15:43

На біологічному факультеті 6 лютого 2023 відбулося перше засідання підсекції “Екології, фізіології та біохімії рослин”. Робота підсекції відбувалася згідно з Програмою звітної конференції в очному форматі, в Аудиторії 332, вул. Грушевського, 4
Учасники звітної конференції прослухали та обговорили 9 доповідей:
1. Біорізноманіття бріофітів Романівського ландшафтного заказника. Зав. лаб. Драч Ю.А., доц. Мамчур З.І.
2. Можливості використання енергетичних культур для біомоніторингу техногенно забруднених ґрунтів. Асп. Борецька І.Ю., доц. Джура Н.М.
3. Біоіндикація екологічного стану водойм міста Львова з використанням водяних рослин. Асп. Лесів М.С., проф. Антоняк Г.Л.
4. Продукційно-деструкційні характеристики зоопланктону прісних водойм. Доц. Думич О.Я.
5. Сфагнові мохи Довбушанського підрайону скибових Ґорган. Асп. Притула С.В., доц. Мамчур З.І.
6. Екологічна структура таксоценів колембол в оселищі граба субконтинентального Єгерського НПП. Асп. Савчак О.Р., проф. Капрусь І.Я.
7. Використання рослин з метою біоіндикації стану довкілля. Асп. Жигаль Н.Б., проф. Антоняк Г.Л.
8. Застосування саліцилової кислоти при вирощуванні рослин Hordeum vulgare L., Avena sativa L. та Linum humili Mill. в контексті сталого сільськогосподарського виробництва. Доц. Цвілинюк О.М.
9. Вплив урботехногенного навантаження на акумуляцію металів та окремі ланки метаболізму в рослинах. Асп. Поліщук О.І., проф. Антоняк Г.Л.

Керівник підсекції проф. Капрусь І. Я.
Секретар підсекції доц. Джура Н. М.